onsdag 1. desember 2010

Et enklere Norge

På torsdag har jeg en interpellasjon til næringsminister Trond Giske om behovet for enklere regelverk og redusert skjemavelde for innbyggere og næringsliv i Norge.

Nedenfor er interpellasjonen slik jeg har utarbeidet den. Jeg gleder meg til morgendagens duell mot Giske i stortingssalen. Det er satt av 90 minutt, så dette blir spennende.

Finansdepartementet opplyser at næringslivets administrative kostnader har økt i perioden fra 2006-2009, til tross for at målet var å redusere skjemaveldet og kostnadene. I hele denne perioden har de rød-grønne hatt makten og økt næringslivets byrder fremfor å redusere dem.

Flere rapporter med konkrete forslag om forenkling er lagt frem, men resultatene uteblir. Statsråden har uttalt at han vil kutte skjemaveldet med 7 milliarder kroner.

Høyre mener dette er for lite ambisiøst. En forsiktig start må være at Stortinget fjerner revisjonsplikten for små aksjeselskap.

Hvilken strategi har statsråden for å ta næringslivets behov på større alvor, høre på de tiltak som næringsliv og en samlet opposisjon har fremmet tidligere for forenkling og avbyråkratisering og når kan næringslivet se konkrete resultater av arbeidet?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar