torsdag 13. desember 2012

Regjeringens "tilfeldige utgifter" som valgkampfond?

Litt finlesing i budsjettdokumentene avslører at regjeringen siden de la frem budsjettet i oktober har økt potten "Tilfeldige utgifter" med 221 millioner. Uten grunn.

Høyre mistenker denne posten er satt av til ulike valgkampstunts for en rekke statsråder fremover mot valget. Derfor sendte jeg i går dette spørsmålet  til finansministeren.

Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013 foreslår regjeringen å øke bevilgningen på kap. 2309 Tilfeldige utgifter med kr. 221 millioner. Jeg ber om en redegjørelse for bruken av denne utgiftsposten i 2011 og hittil i 2012. Hva er det som gjør at regjeringen øker posten for tilfeldige utgifter, er det en reell situasjon som er analysert, eller er dette en valgkampkasse til bruk for ulike statsråder fremover mot stortingsvalgkampen?

Høyre forutsetter at regjeringen er åpne om politiske prioriteringer og veivalg i statsbudsjettet. Ved å øke denne potten noen måneder før stortingsvalgkampen for 2013, gjør regjeringen det for enkelt for seg selv og samtidig svært uoversiktlig for Stortinget, ettersom det er en pott penger de tydeligvis har en mening med.

Høyres mistanke er rett og slett at posten "tilfeldige utgifter" slett ikke er tilfeldige. Hvis de er planlagte politiske markeringer for statsråder på reiser i utvalgte fylker, så burde man heller sagt det.