onsdag 22. juni 2011

Ufair play fra NFF!

Jeg skjønner godt at NRK, TV2 og andre aktører har fått sjokk.

Helt utrolig at NFF selger et slikt konsept uten at noen vet om det eller får anledning til å by og presentere et konsept. Jeg synes dette er helt uakseptabelt.

Hadde Canal Plus vunnet en konkurranse så er det greit, men dette går over alle støvleskaft. Også toppfotball får subsidier i form av tilskudd, lave husleier, treningsanlegg, mva-refusjoner etc. Og så driter de i lage anbud for å sikre at flest får tilgang til tv-kamper og at klubbene får best mulig betalt? Hvem tror de at de er?

Hvilke kriterer har de lagt til grunn? Det har jo ingen andre visst enn de som har sittet i et møterom. Fotball handler om fair play. Men starter ikke kampen før dommeren har blåst i fløyten og lagene er korrekt oppstilt på hver sin banehalvdel.

Dette gjelder folkesporten over alle i Norge og Europa. Med høye publikumstall, store sponsorer, stor medieinteresse og høy betalingsvilje hos publikum både på stadion og i tv-ruten.

NFF tror at Canal Plus ville vunnet uansett. Derfor slapp de å konkurrere. Er slike holdninger akseptabelt i fotballen i 2011? Hadde det vært slik i fotballen, så kunne jo alle bortelag de siste årene latt være å reise til Lerkendal siden sjansen for å vinne var liten uansett.

Denne saken styrker ikke tilliten til norsk toppfotball. Sepp Blatter liker nok dette, men så stemte jo også NFF for ham også.

torsdag 16. juni 2011

Politidistriktet må bestå!

Politidirektoratet har gitt innspill til utarbeidelse av stortingsmelding om videreutvikling av politi- og lensmannsetaten. I brevet til departementet fremkommer det at man ønsker en reduksjon til 18 politidistrikt og sammenslåing av Haugaland- og Sunnhordland Politidistrikt og Stavanger politidistrikt. Jeg mener at dagens grense for nevnte politidistrikt er logisk og bør fortsette. Jeg er derfor opptatt av at justisministeren lytter til våre kommuner slik at vi klarer å beholde Haugaland- og Sunnhordland distrikt.

En sammenslåing av Haugesund-regionen, Sunnhordland, Stavanger-regionen og Egersund-regionen gjør at geografiske forhold gjør at det vanskelig med en vellykket driftsstruktur og jeg kan ikke se noe reelt innsparingspotensiale i å slå sammen distriktene. Avstanden fra ytterpunktene i distriktet til en felles sentralarrest vil bli for store og man må derfor være nødt til å ha to døgnåpne politihus med bemanning som i dag. Innsparingen vil stort sett være at en klarer seg med en administrasjonssjef og en politimester. Utover det er det lite å spare.

Dessuten leverer Haugaland- og Sunnhordland pd i dag gode resultater innenfor den økonomiske rammen. Politidistriktet er et foregangsdistrikt på fleksible arbeidsordninger og på straksetterforskning. Publikumsundersøkelsen gir også politidistriktet gode tilbakemeldinger.

Utfordringen for distriktet er som justisministeren bør være godt kjent med at man har kun 1.1 årsverk per 1000 innbyggere mot dagens snitt på ca 1,6 og uttalt mål om 2,0. Dette har justisministeren flere ganger blitt utfordret på og jeg håper statsråden i forbindelse med neste års budsjett styrker bemanningen i politidistriktet vårt. Knut Storberget er også kjent med et godt og pågående og krevende arbeid for å demme opp for den økte etableringen av 1%-klubber, noe som også krever ressurser.

Jeg er også kjent med at både Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt og Rogaland politidistrikt i sine høringssvar til Politidirektoratet begge har svart at det er lite å hente på en sammenslåing. Det betyr at politibyråkrater i Oslo ser et innsparingspotensiale som ingen i distriktenes ledelse ser til tross for at driften allerede er strukket til et minimum.

I anbefalingsbrevet fra Politidirektoratet er det påpekt at hver politimester selv må få bestemme hvordan han eller hun vil organisere sitt eget distrikt uten at det må opp i statsråd. Både Rogaland og Haugaland- og Sunnhordland har påpekt viktigheten av det. Det er derfor merkelig at Politidirektoratet foreslår sammenslåing av distrikter før en har tatt ut dette potensialet.

Jeg vil jobbe for at det innspillet som Politidirektoratet har gitt til regjeringen ikke blir regjeringens politikk og heller ikke Stortingets politikk.

Nå må vi stå sammen for å få fremført gode argumenter for å bevare vårt politidistrikt.

onsdag 1. juni 2011

Høy på landet?

Regjeringen og statsministeren ønsker å sende kriminelle asylsøkere bort fra Oslo og til utvlagte steder i distrikts-Norge.

Selger du dop mens du søker asyl er Høyres svar lukkede asylmottak, ikke spre dem rundt i landet. De skal ut av landet, ikke ut på landet.

Deretter må asylsøknadene hurtigbehandles og alle ubegrunnede asylsøkere uten beskyttelsesbehov må sendes raskt ut av landet. Lediggang for denne gruppen er roten til mye ondt.

Regjeringens forslag vil eksportere og distribuere Oslos narkoproblemer landet rundt. Det har vi f.eks i Haugesundregionen hatt dårlige erfaringer med tidligere og dette er en dårlig løsning. I dag går f.eks politiet ut og advarer mot økt narkotikabruk i Vindafjord. Tildigere har vi hatt tilsvarende bekymringer om økt narkotikabruk blant unge på Karmøy, mens bykommuner som Haugesund har en vedvarende utfordring på dette. Vil regjeringens nye politikk bidra til at denne kampen blir lettere å kjempe for oss? Åpenbart ikke.

De som selger narkotika for eksempel langs Akerselva i Oslo har allerede et narkonettverk som de vil ta med seg ut til de lokalsamfunn som Stoltenberg og Regjeringen vil sende dem til.

Dette skaper ikke trygge lokalsamfunn, og øker dessuten konflikten mellom kommuner og staten. I tillegg vil vårt politidistrikt bruke allerede for knappe ressurser på et stort samfunnsproblem som Arbeiderpartiet vil løse for å hjelpe Oslo Arbeiderparti.