fredag 26. februar 2010

En jobb å gjøre for Haugesund toppidrettsgymnas

Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) tilbyr elevene studiespesialisering kombinert med toppidrett. Skolen har nybygg og har 206 elever på toppidrett innen 12 idretter. Skolen har vært i drift siden 1997, og har fått beskjed om at skolen ikke kan søke om toppidrettstilskudd fordi departementet har satt et tak på 810 elevplasser på utvalgte eksisterende skoler. HTG ønsker å bli godkjent i ordningen av NIF, og mener selv de er kvalifisert. Vil statsråden bidra til at HTG blir likebehandlet med tilsvarende skoler?

Spørsmålet blir besvart i muntlig spørretime onsdag 3. mars med mulighet for to tilleggsspørsmål fra meg underveis.

Viktig sak for regionens idretts- og skolemiljø!

onsdag 24. februar 2010

Liberale yrker og bokføringsforskriften

Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren
Dokument nr. 15:717 (2009-2010)
Datert: 19.02.2010
Til behandling


Spørsmål
Arve Kambe (H): Bokføringsforskriften har medført mer administrativt arbeid for ansatte i liberale yrker. Jeg har vanskelig for å se at kravene i bokføringsreglene til føring av interntid har noen reell verdi for skattekontrollen og skatteinngangen. Oversikt over fakturert tid pr dag og pr klient samt omsetning pr klient og totalt burde være mer enn tilstrekkelig for skattemyndighetene. Vil finansministeren bidra til en gjennomgang av dette regelverket med sikte på forenkling og bidra til å redusere unødig byråkrati?
Begrunnelse
Advokater og konsulenter er blant dem som tilbyr tjenester på timebasis. De fører timer og fakturerer den enkelte kunde eller klient på basis av antall timer og en timesats. Noen oppdrag gjøres til fastpris. Timeføringsreglene innebærer at all tid skal føres. For f. eks advokater oppleves timeføringsreglenes krav til føring av annet enn fakturerbar tid som en meningsløs og utrivelig overvåkning. I tillegg oppleves arbeidet som unødvendig, tungvint og er et nok et statlig påbud som ikke bidrar til at flere skal drive egen virksomhet. Allerede da den nye bokføringsforskriften trådte i kraft var det klart at det var uavklarte punkter når det gjaldt de spesielle utfordringer som oppstår for blant annet advokater. føringsstandardstyret som er nedsatt av Norsk Regnskapsstiftelse, med representanter fra skattemyndighetene, regnskapsførerfirmaer, mfl. har avgitt en rapport (november 2008. Der fremkommer noen forslag til endringer av de mest ekstreme bestemmelsene, som f.eks. at man som advokat er pliktig til å timeregistrere ferietiden sin. Forskriften har medført mer administrativt arbeid for ansatte i liberale yrker, som kan synes å ikke stå i forhold til gevinsten for det offentlige.Svar
Sigbjørn Johnsen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig. Forventet fredag 26. februar 2010.

torsdag 18. februar 2010

Griske Giske

I dagens VG kommer næringsminister Trond Giske med et varsel om omkamp mot rederiene.

http://e24.no/makro-og-politikk/article3523893.ece

Regjeringen gikk på en historisk blemme da Høyesterett i forrige uke dømte regjeringens håndtering av rederiskatten som grunnlovsstridig. Akkurat slik vi i Høyre har hevdet lenge.

Nå ønsker Griske Giske å finne en annen bakvei virker det som.

Fra Høyres side er saken klar. Høyre mener at skatt kun skal betales iht avtalen.

Altså dersom rederiene bevilger utbytte til eierne. Eller trer ut av ordningen og flagger ut av Norge.

Regjeringen må gi seg og fokuserer på hvordan maritim sektor kan komme seg ut av krisen, ikke prøve å dukke dem under vann igjen når de endelig har fått luft.

fredag 12. februar 2010

Gratulerer med dagen - norsk skipsfart!

Dommen fra Høyesterett er riktig.

Jeg er svært spent på hvordan regjeringen håndterer tapet og setter som en klar forutsetning av at ikke regjeringen sender en ny regning til bransjen som går ut over norske rederier, norske sjøfolk og den maritime klyngen.

Dette var en av de viktige sakene i min valgkamp og en sak jeg har fulgt tett og støttet rederne i.

Gratulerer med dagen til Haugesund rederiforening i dobbel forstand. Foreningen feirer i kveld sin 100-årsdag med festmiddag og jeg gleder meg til å tilbringe en historisk kveld med rederiforeningen!

De rødgrønne prøvde å kuppe til seg flere milliarder til statskassen ved å la en ny lov få tilbakevirkende kraft. Heldigvis har Høyesterett vernet vårt næringsliv og bidrar med dette til å gjøre situasjonen svært mye bedre for landets rederier som nå opplever utfordringer rundt markedet, likviditet og krav til økt egenkapital.
Det er nyttig for meg å sitte i finanskomiteen i denne saken og jeg skal bidra til at den maritime næringen ikke får regningen i retur fra finansministeren.

tirsdag 2. februar 2010

Bidra til Høyres forenklingsutvalg!

Jeg er blitt leder av Høyres forenklingsutvalg. Hjelp oss å hjelpe. Tips oss i Høyre. Følg linken. http://tinyurl.com/yczvedo. Bli gjerne venn med utvalget på Facebook!

Utvalget som skal jobbe med å frigjøre økonomisk handlingsrom for vekstfremmende investeringer, ta initiativ til reformer, samt markedsføre og dokumentere Høyres arbeid for forenkling og avbyråkratisering.

Utvalget skal bidra til å synliggjøre at det er mulig å bruke skattebetalernes midler mer effektivt, slik at premisset om at all politikk er et valg mellom velferd og skatt blir avslørt som feilaktig.

Har du erfaring med:

•unødendig byråkrati?
•dyre og meningsløse rapporteringer?
•dyre og meningsløse skjemaer som må sendes inn til myndighetene?
Da er Høyre interessert i å høre fra deg! Fortell oss om dine erfaringer, eller kom med forslag til hvordan vi kan gjøre Norge enklere og billigere. E-posten sender du til politikk@hoyre.no.

Bakgrunn
I 2006 avdekket undersøkelser at rapportering til det offentlige koster 75 milliarder kroner i året. 3 år senere var dette redusert med kun 0,5%. Da Børge Brende var næringsminster ble det lagt frem en handlingsplan "Et enklere Norge" hvor målet var at disse kostnadene skulle reduseres med 25% ila få år. Dessverre har det skjedd lite under den rødgrønne regjeringen.

Behovet for forenkling og avbyråkratisering er med andre ord stort. Det synes også NHO.

Delta også på Facebook.

Kontaktpersoner:

Arve Kambe (leder) Tlf: 2231 3217, e-post: ark@stortinget.no

Medlemmer:
Michael Tetzschner: mit@stortinget.no
Elisabeth Aspaker: elia@stortinget.no
Torbjørn Røe Isaksen: ti@stortinget.no
Svein Flåtten: saf@stortinget.no

Rådgivere:
Terje Strøm tst@stortinget.no
Lars Øy: la@stortinget.no