tirsdag 2. februar 2010

Bidra til Høyres forenklingsutvalg!

Jeg er blitt leder av Høyres forenklingsutvalg. Hjelp oss å hjelpe. Tips oss i Høyre. Følg linken. http://tinyurl.com/yczvedo. Bli gjerne venn med utvalget på Facebook!

Utvalget som skal jobbe med å frigjøre økonomisk handlingsrom for vekstfremmende investeringer, ta initiativ til reformer, samt markedsføre og dokumentere Høyres arbeid for forenkling og avbyråkratisering.

Utvalget skal bidra til å synliggjøre at det er mulig å bruke skattebetalernes midler mer effektivt, slik at premisset om at all politikk er et valg mellom velferd og skatt blir avslørt som feilaktig.

Har du erfaring med:

•unødendig byråkrati?
•dyre og meningsløse rapporteringer?
•dyre og meningsløse skjemaer som må sendes inn til myndighetene?
Da er Høyre interessert i å høre fra deg! Fortell oss om dine erfaringer, eller kom med forslag til hvordan vi kan gjøre Norge enklere og billigere. E-posten sender du til politikk@hoyre.no.

Bakgrunn
I 2006 avdekket undersøkelser at rapportering til det offentlige koster 75 milliarder kroner i året. 3 år senere var dette redusert med kun 0,5%. Da Børge Brende var næringsminster ble det lagt frem en handlingsplan "Et enklere Norge" hvor målet var at disse kostnadene skulle reduseres med 25% ila få år. Dessverre har det skjedd lite under den rødgrønne regjeringen.

Behovet for forenkling og avbyråkratisering er med andre ord stort. Det synes også NHO.

Delta også på Facebook.

Kontaktpersoner:

Arve Kambe (leder) Tlf: 2231 3217, e-post: ark@stortinget.no

Medlemmer:
Michael Tetzschner: mit@stortinget.no
Elisabeth Aspaker: elia@stortinget.no
Torbjørn Røe Isaksen: ti@stortinget.no
Svein Flåtten: saf@stortinget.no

Rådgivere:
Terje Strøm tst@stortinget.no
Lars Øy: la@stortinget.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar