tirsdag 19. januar 2010

Statlig overtramp i strandsonen

Jeg har sendt inn min første interpellasjon til Stortinget. Den handler om regjeringens nye forskrift om strandsonen, og et siste forsøk fra meg og Høyre for å stå opp for det lokale selvstyret, ønsket om å utnytte kysten til bosetting, hytter, naust, båtplasser, reiseliv og naturopplevelser.

Interpellasjonen lyder:
Mange kommuner, privatpersoner og næringsliv langs kysten har protestert i forbindelse med forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. I påvente av utarbeidelse av endelig forskrift har ulike statsråder vist ulike vurderinger i media. Hvordan vil statsråden følge høringsuttalelsene fra landets kystkommuner som ber om mer fleksibel tolkning av regelverket og som protesterer mot å bli inkludert i samme kategori som Indre Oslofjord i forhold til utbyggingsbegrensninger, vil statsråden i tillegg bidra til økt lokalt selvstyre i forbindelse med ny forskrift eller vil forskriften øke fylkesmannens makt overfor innbyggere og lokaldemokrati, og når ser statsråden det som sannsynlig at ny forskrift vil komme?

Den vil bli behandlet i Stortinget torsdag 18. februar 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar