tirsdag 15. september 2009

Tusen takk for hjelpen!

En spesiell takk, selvsagt til min herlige kone Amalie som har måtte leve med en mann som ikke har kunne vært den støtten han burde være nær en teaterpremiere og en nær forestående fødsel.

En stor takk til daglig leder, Eli Sævareid og styreleder Sigurd Aase, i Trygge Barnehager (min arbeidsgiver) som har gitt meg mulighet til å drive valgkamp for fullt i 6 (!) uker! Uten dem hadde jeg ikke klart å drive så mye valgkamp.

Takk til Haugesund Høyres leder, Steinar Jansen, som har vært høyt og lavt og alltid tilstede for meg. Er deg evig takknemlig, Steinar!

Takk til 1. kandidat Bent Høie, som virkelig har gjort en jobb for å få meg inn på Tinget. Er oppriktig imponert av ham (nok en gang!) og den jobben han gjør for Rogaland og Høyre. Han har dratt lasset i hele fylket, til stor nytte for meg!

Takk til Rogaland Høyres sekretariat og fylkessekretær Harald Eide Ellingsen. Du ruler!

Takk til Peder Sjo Slettebø som sammen med sine medlemmer i Rogaland Unge Høyre gjorde et rekordbra skolevalg for Høyre i Rogaland!

Takk til Karmøy Høyre hvor jeg har deltatt på en rekke arrangementer rundt omkring i kommunen. Det samme gjelder Tysvær Høyre, Vindafjord Høyre og Sauda Høyre. Dere har alle vært med på dette laget som har gitt meg mulighet til å representere dere på Stortinget.

Takk til alle medlemmer som har stått på stand, deltatt på aktiviteter og snakket varmt om Høyres saker.

Takk til Erna Solberg. Uten din innsats i denne valgkampen, så hadde vår vekst her i regionen og Rogaland vært mindre. Du gav meg ekstra stemmer ved å være den beste statsministerkandidaten og en meget god leder for Høyre!

Takk til Ellis og Kåre i Deadfish. De laget mine råkule plakater og løpesedler som ble en enorm snakkis over hele regionen. En kjempesuksess!

Takk til alle bedrifter og foreninger, samt privatpersoner som har tatt imot meg under valgkampen og lært meg mye og gitt meg verdifull informasjon!

Takk til mamma og pappa og Amalies foreldre Åslaug og Lorentz som har stilt opp, passet Amadeus, laget mat, hentet og levert uten å kny i 6 uker!

Takk til Amadeus, som jeg elsker så høyt at intet kan beskrive det i hele verden:-) Du har heldigvis merket minst mulig til oppstusset.

Takk til politiske motstandere som har skjerpet meg i hele valgkampen!

Takk til dere som har vært aktiv på min blogg www.arvekambe.no, spesielt på min Facebook-profil, og ”Kambe på Tinget-gruppen”! Dere har gitt meg flotte og verdifulle tilbakemeldinger, på godt og vondt!

En spesiell takk til de av dere som stemte Høyre, kun for å hjelpe meg inn på Tinget. Flere har kommet til meg og sagt de skal stemme Høyre for første gang i sitt liv. Det gir dypt inntrykk på meg og jeg har fått møte mange av dere i valgkampen! Ingenting inspirerer mer enn det.

Takk til deg som stemte Høyre!

Jeg er klar og gleder meg til å representere regionen, Rogaland og Høyre på Stortinget. Takk for din tillit!

lørdag 12. september 2009

Usikker hva du skal stemme på mandag? Jeg gir deg 13 gode og korte grunner til å stemme Høyre.

Litt usikker på hva du skal stemme på mandag?

Jeg vil gi deg 13 gode og korte grunner til å stemme Høyre.

1. Det er viktig at regionen er godt representert på Tinget. En stemme til Høyre vil kunne sikre en ekstra representant fra denne regionen på Stortinget.

2. Jeg har lyst å være regionens mann på Tinget, ikke bare Høyres.

3. Høyre vil gi deg en ny borgerlig regjering. De andre borgerlige partiene krangler seg i mellom. Men alle vil samarbeide med Høyre. Høyre vil ha et regjeringssamarbeid med Frp. Og med KrF og V. Stem på det eneste borgerlige partiet som vil samarbeide med alle.

4. Mens de andre skriver garantier på at de ikke vil samarbeide, kan jeg og Høyre gi deg følgende garanti: Høyre vil ha ny borgerlig regjering, og det sikrer du best ved å stemme Høyre.

5. Høyre vil fjerne arveavgiften og formueskatten. Høyre foreslår at ingen som tjener under kr. 500.000,- skal betale toppskatt.

6. Høyre vil bruke lokale private klinikker for å redusere helsekøene.

7. Høyre er motstander av innskjerpinger i 100-metersonen, og synes kommuner sammen med innbyggere og hytteeiere selv kan få bestemme om det skal bygges hytter, boliger, naust og båtplasser i strandsonen. Vi bor ikke i Oslofjorden. Vi bor ved havet og fjordene.

8. Den maritime næringen trenger venner på Stortinget. Jeg er venn av denne næringen og trenger derfor din hjelp for å bistå på Stortinget.

9. Høyre vil ha raskere bygging av tunnellene over E134 Haukeli, rask bygging av Rogfast og oppgradere strekningen Etne sentrum - Kyrping på E-134.

10. Høyre vil at eventyret skal fortsette i oljenæringen. Høyre vet at leting utenfor nordlandskysten vil gi store oppdrag og sikre mange lokale arbeidsplasser.

11. Industrien har fått dårlige kår under de rødgrønne. Vi får en bedre industripolitikk for Hydro med Høyre i regjering, enn hvis Ap må samarbeide med SV og Rødt.

12. Til deg som er tidligere Høyre-velger og i dag er hos Frp, eller en skuffet Ap-velger som misliker samarbeidet med SV om industripolitikken, så ber jeg deg om å legge vekt på sakene over her. Din stemme kan avgjøre om jeg kommer inn på Tinget.

13. Det er viktig for regionen at Høyre er representert herfra på Tinget. Jeg tror at jeg kan gjøre en jobb både for næringslivet, innbyggerne og kommunene våre på Stortinget.

Vennlig hilsen

Arve Kambe
Høyres 3. kandidat ved stortingsvalget i Rogaland

torsdag 10. september 2009

Hvem skal være regionens mann for Vindafjord?

Hvem skal være regionens mann på Tinget?

Av: Arve Kambe, Høyres 3. kandidat til stortingsvalget

Vindafjord er regionens største landbrukskommune, men også en svært viktig industrikommune. Bedrifter som Westcon, Ølen Betong, Omega, Berge Sag og Hatteland har vært blant regionens viktigste bedrifter og største arbeidsplasser gjennom svært mange år. Det er viktig med politikere på Tinget herfra som er ekte interessert i olje- og gassindustrien. Høyre og jeg er det, og ønsker derfor mer oljeleting utenfor Lofoten, da vi vet at det drypper på lokale bedrifter, også i Vindafjord, dersom man finner mer olje og gass.

Høyre og jeg vet at for mange lokale bedrifter i Vindafjord så rammer formueskatten og arveavgiften for hardt for et familieeide og lokaleid næringsliv. Høyre mener vi må ta vare på bedrifter med egenkapital fremfor å beskatte allerede beskattede midler. Høyre mener det er lov å lykkes og da må vi ha en mer næringsvennlig regjering med et sterkt Høyre i spissen.

Høyre ønsker å fortsette jordbruksavtalen og de årlige forhandlinger med staten, men vil prioritere heltidsbonden og legge forholdene bedre til rette for samdrift, blant annet med å myke opp avstands- og volumbegrensingene og fjerne taket på antall deltakere. Høyre vil legge til rette for at flere bønder kan klare investeringer i nybygg ved skattepolitikk, avskrivningsregler, større kvoter og å fjerne boplikten, samt gjøre det lettere å kjøpe fremfor å leie tilleggsjord ved å tillate fradeling av boligtomten på nedlagte gardsbruk.

Regjeringen strammer inn vilkårene for bygging i 100-metersonen. Dette rammer svært mange grunneiere, hytteeiere, entreprenører, huseiere og ikke minst fremtidens innbyggere i Vindafjord. Høyre er kraftig motstandere av at Vindafjord skal få strengere vilkår i strandsonen enn de man har i dag. Vi trenger lokale representanter på Tinget som skjønner dette og Høyre vil trekke hele forskriften som regjeringen nå behandler. Det er viktig med attraktive tomter, støtte opp om reiselivet og bønder som ønsker seg en tilleggsnæring på egen gård. Høyre synes Fylkesmannen i Rogaland har for mye makt og bruker for mye tid på å gå mot lokale ønsker om hytter, båtplasser og nye boliger.

For mange av oss i denne regionen er det viktig å få realisert de to Røldals-tunnellene på E134 Haukelivegen. Høyre og jeg vil jobbe hardt for at dette kommer i gang allerede i neste stortingsperiode. Deretter må vi jobbe inn strekningen fra Etne sentrum til Kyrping som langt fra holder mål som europaveg! Høyre ønsker også å legge forholdene til rette for å bygge Rogfast så raskt som mulig.

Jeg har lyst å hjelpe Vindafjords bedrifter, innbyggere og ta tak i saker som kommer fra kommunestyret i Vindafjord. Å være regionens mann, betyr også å være Vindafjords mann.

onsdag 9. september 2009

Jeg er inne på TV2 måling 09.09.09!

Sjekk målingen fra TV2, der jeg nå er inne bare noen dager før valget! Dette blir jevnt, og hver stemme teller!

Link: http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/rogaland-2898716.html

Hvem skal tenke på Tysvær inne på Tinget?

Av en eller annen grunn har ingen av partiene som stiller til stortingsvalget i Rogaland noen fra Tysvær med sjanse til å komme inn på Stortinget. Det synes jeg er dumt og stiller Tysvær overfor noen utfordringer.

Tysvær er regionens gasskommune. Bedrifter som Statoil Kårstø har vært en av regionens viktigste arbeidsplasser gjennom svært mange år. Det er viktig med politikere på Tinget herfra som er ekte interessert i olje- og gassindustrien. Høyre og jeg er det, og ønsker derfor mer oljeleting utenfor Lofoten, da vi vet at det drypper på lokale bedrifter, også i Tysvær, dersom man finner mer olje og gass.

De rødgrønne har kjempet mot gasskraftverket på Kårstø i fire år, heldigvis uten å lykkes. På mitt besøk hos Naturkraft for halvannen uke siden lærte jeg mer om hvilke utfordringer norske gasskraftverk og norsk industri står ovenfor. Det var Høyre som ordnet rammevilkårene slik at gasskraftverket kunne bygges.

Regjeringen har ønsket å innføre CO2-avgift på innenlandsk bruk av naturgass. Vi vet at lokale bedrifter som Karsten Bjelland, Nærgass og Gasnor er gode eksempler på firma som gir oss innbyggere gass til peisene våre, til matlaging og oppvarming. I tillegg bygges det distribusjonsnett til boligfelt, ferjer og næringsområdet. Blant annet til næringsparken på Gismarvik som i neste fireårsperiode krever et Storting som legger forholdene til rette for industribedrifter og naturgass. Høyre i regjering og meg på Stortinget fra denne regionen er derfor en god kombinasjon, for både Tysvær og regionen.

Regjeringen strammer inn vilkårene for bygging i 100-metersonen. Dette rammer svært mange grunneiere, hytteeiere, entreprenører, huseiere og ikke minst fremtidens innbyggere i Tysvær. Høyre er kraftig motstandere av at Tysvær skal få like strenge vilkår i strandsonen som indre Oslofjord. Vi trenger lokale representanter på Tinget som skjønner dette og Høyre vil trekke hele forskriften som regjeringen nå behandler. Det er viktig med attraktive tomter, støtte opp om reiselivet og bønder som ønsker seg en tilleggsnæring på egen gård. Høyre synes Fylkesmannen i Rogaland har for mye makt og bruker for mye tid på å gå mot lokale ønsker om hytter, båtplasser og nye boliger.

Jeg har lyst å hjelpe Tysværs bedrifter, innbyggere og ta tak i saker som kommer fra kommunestyret i Tysvær. Tysvær har en svært dyktig ordfører i Harald Stakkestad og den gode dialogen vi to har håper jeg vi kan fortsette med, dersom jeg kommer inn på Stortinget etter mandagens valg. Å være regionens mann, betyr også å være Tysværs mann.

torsdag 3. september 2009

Nei til innstramming i 100-metersonen!

I gårsdagens formannskappsmøte fikk Høyre og jeg flertall mot Aps stemmer for følgende uttalelse til regjeringen.


Forslag til statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen – høringsuttalelse.

Alternativt forslag til vedtak:

1. Haugesund kommune er opptatt av å sikre allmennheten tilgang til strandsoner og naturområder. Flere kommuner har satset på en positiv tilrettelegging av arealer tilgjengelig for allmennheten, og Haugesund kommune mener dette er en bedre måte å legge til rette for økt bruk av strandsonen en det som det legges opp til i høringsutkastet. Det vises i denne forbindelse til den bevisste politikken Haugesund kommune i en årrekke har ført for å sikre allmennheten tilgang til kystsonen gjennom regulering og anlegging av kyststier og havnepromenade, samt det løftet kommunen i disse dager gjennomfører med sikringen av Vibrandsøy.

2. Som punkt 1 i innstillingen fra Planutvalget.

3. Som punkt 2 i innstillingen fra Planutvalget.

4. Haugesund kommune viser til de svært negative konsekvensene høringsforslaget vil ha for utviklingen av øysamfunnet Røvær i Haugesund kommune. Dette er et samfunn som krever fleksibilitet og lokal tilpasning dersom man skal kunne stimulere en fortsatt positiv utvikling. Røvær har helt andre utfordringer enn den eller svært kompakte bykommunen Haugesund.

5. Eksisterende virksomhet i strandsonen må få langsiktige og påregnelige rammevilkår, og gis mulighet for vekst og omforming, samt drives videre på en fornuftig og bærekraftig måte.

6. Haugesund kommune mener at både den regionale statsforvaltningen ved Fylkesmannen og fylkeskommunen tillegges altfor stor makt gjennom det foreliggende høringsutkastet. Det må være et grunnleggende prinsipp både i lov og forskrift at lokale demokratiske avgjørelser i minst mulig grad skal kunne overprøves av embetsverket, bortsett fra i saker som går på lovlighetskontroll.

7. Haugesund kommune mener forskriften fratar kommunene selvbestemmelse og gjør det vanskeligere for innbyggerne å skille ut tomter, rehabilitere eiendommer og utendørsanlegg samt å tillate ny aktivitet innenfor 100-metersonen.

Arve Kambe, Høyres gruppeleder