lørdag 12. september 2009

Usikker hva du skal stemme på mandag? Jeg gir deg 13 gode og korte grunner til å stemme Høyre.

Litt usikker på hva du skal stemme på mandag?

Jeg vil gi deg 13 gode og korte grunner til å stemme Høyre.

1. Det er viktig at regionen er godt representert på Tinget. En stemme til Høyre vil kunne sikre en ekstra representant fra denne regionen på Stortinget.

2. Jeg har lyst å være regionens mann på Tinget, ikke bare Høyres.

3. Høyre vil gi deg en ny borgerlig regjering. De andre borgerlige partiene krangler seg i mellom. Men alle vil samarbeide med Høyre. Høyre vil ha et regjeringssamarbeid med Frp. Og med KrF og V. Stem på det eneste borgerlige partiet som vil samarbeide med alle.

4. Mens de andre skriver garantier på at de ikke vil samarbeide, kan jeg og Høyre gi deg følgende garanti: Høyre vil ha ny borgerlig regjering, og det sikrer du best ved å stemme Høyre.

5. Høyre vil fjerne arveavgiften og formueskatten. Høyre foreslår at ingen som tjener under kr. 500.000,- skal betale toppskatt.

6. Høyre vil bruke lokale private klinikker for å redusere helsekøene.

7. Høyre er motstander av innskjerpinger i 100-metersonen, og synes kommuner sammen med innbyggere og hytteeiere selv kan få bestemme om det skal bygges hytter, boliger, naust og båtplasser i strandsonen. Vi bor ikke i Oslofjorden. Vi bor ved havet og fjordene.

8. Den maritime næringen trenger venner på Stortinget. Jeg er venn av denne næringen og trenger derfor din hjelp for å bistå på Stortinget.

9. Høyre vil ha raskere bygging av tunnellene over E134 Haukeli, rask bygging av Rogfast og oppgradere strekningen Etne sentrum - Kyrping på E-134.

10. Høyre vil at eventyret skal fortsette i oljenæringen. Høyre vet at leting utenfor nordlandskysten vil gi store oppdrag og sikre mange lokale arbeidsplasser.

11. Industrien har fått dårlige kår under de rødgrønne. Vi får en bedre industripolitikk for Hydro med Høyre i regjering, enn hvis Ap må samarbeide med SV og Rødt.

12. Til deg som er tidligere Høyre-velger og i dag er hos Frp, eller en skuffet Ap-velger som misliker samarbeidet med SV om industripolitikken, så ber jeg deg om å legge vekt på sakene over her. Din stemme kan avgjøre om jeg kommer inn på Tinget.

13. Det er viktig for regionen at Høyre er representert herfra på Tinget. Jeg tror at jeg kan gjøre en jobb både for næringslivet, innbyggerne og kommunene våre på Stortinget.

Vennlig hilsen

Arve Kambe
Høyres 3. kandidat ved stortingsvalget i Rogaland

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar