fredag 12. april 2013

Regjeringen svikter Haukeli-tunnelene!

Disse uttalelsene har jeg i dag sendt ut som min reaksjon på det rødgrønne sviket på Haukeli-tunnelene.

- Et svik fra regjeringen og de lokale rødgrønne politikerne, sier Høyres Arve Kambe.

- En bevilgning på 900 millioner om i beste fall 6 år, for et prosjekt som er kalkulert til 6 milliarder er rett og slett skandaløst dårlig, sier Høyres Arve Kambe. Prosjektet vil være byggeklart i løpet av et år og to, og da har vi ingen tid å miste!

- det er ikke til å tro at regjeringen nekter å satse på E134 gjennom nye tunneler over Haukeli, sier en svært skuffet og overrasket Arve Kambe.

- dette er et gedigent mageplask for de rødgrønne og det viser at det trengs en ny regjering med økt satsning på veg, samt nye og bedre løsninger, sier Kambe.

- hvor i alle dager har de lokale rødgrønne representanter og kandidater hvert, undrer Arve Kambe seg. Dette er slett håndverk og viser igjen denne regionens manglende gjennomslag under denne regjeringen.

- Jeg vil nå jobbe for at Valldalstunnelen får til byggestart i 2015 og den andre tunnelen noen år etterpå, sier Arve Kambe.

- Regjeringens NTP er så dårlig for oss at jeg gleder meg til å delta i å utarbeide Høyres alternative transportplan.

torsdag 11. april 2013

Forventninger til NTP


Mine forventninger til Nasjonal Transportplan som legges frem på fredag!

-
Jeg er veldig fornøyd med at Rogfast nå endelig får sin beslutning i Stortinget før sommeren. Det er Vestlandets viktigste prosjekt og noe som vi tverrpolitisk har kjempet frem. Den har hatt Høyres fulle støtte hele tiden og jeg ser frem til at vi kan starte prosjektet fra regjeringskontorene. For meg blir det viktig å ha fokus på fire felt med midtdeler fra Arsvågen til Aksdal og deretter videre til Stord.

-
Jeg er bekymret over at ingen lekkasjer er kommet omE134 Haukelivegen. Det er knapt et prosjekt som regjeringen ikke har lekket fra før den legger frem Nasjonal transportplan, så derfor er jeg mer urolig nå enn tidligere.

-
Det viktigste som gjenstår for Haugesund-regionen er nåny E134 over Haukelifjell. Det er her snakk om to storetunneller hvorav jeg forventer at regjeringen slrger for byggestart for den første i 2015. Deretter må den andre komme så tidlig som mulig i planperioden. Det beste vil selvsagt være å starte på begge samtidig

-
Jeg forventer at Stordals-tunnelen i Etne kommer til sluttbehandling i Stortinget før sommeren og at byggestart kan skje senhøsten 2013. Her har regjeringen hatt åtte år på seg for å bygge Stordals-tunnelen, uten å lykkes hittil. Jeg forutsetter derfor at den er på plass. Her skal bompenger finansiere om lag halvparten av midlene så saken bør være relativt enkel å få på plass for regjeringen.

-
Jeg forventer likeså at regjeringen ikke tar omkamp om de prosjektene som allerede er vedtatt i inneværende Nasjonal transportplan og statsbudsjett. Dette gjelder i tillegg til Stordalen, helt ny veg gjennom Kongsberg på E134 og ikke minst en lang tunnell mellom Århus ogGvammen som vil fjerne stigningen på Nutheim ved Flatdal. Den skal fullfinansieres av staten.

-
Jeg er ganske sikker på at også Hordfast, en fastlandsforbindelse mellom Sunnhordland og Bergensregionen blir omtalt og planlagt slik at visjonen om en ferjefri E39 kan nås så snart som mulig, slik Høyre ønsker.

-
Jeg forutsetter at regjeringen følger opp sine forpliktelser i Haugalandspakken slik at en rekke prosjekter kan få den fremdriften Haugesund-regionen og Fylkestinget har vedtatt og finansiert.

-
Jeg håper også at regjeringen får på plass nødvendigeplanleggingsmidler til Statens vegvesen slik at prosjekter ikke blir stoppet opp grunnet manglende planverk. Jeg tenker da særlig på behovet for å bedre vegen fra Kyrping ved starten på Åkrafjorden til Etne sentrum. Det er kanskje den dårligste vegstrekningen på hele E134 og her må vi komme i gang.

E134 Haukelivegen er svært viktig for Haugesund-regionen, Vestlandet og Norge. En rekke av disse prosjektene vil bidra til en halvtimes kortere kjøretur på veg til Oslo, betydelig mer vintersikker veg og færre miljøutslipp.

Jeg håper derfor at Stortinget kan samle seg om en rekke viktige saker for E134 Haukelivegen når vi nå får den til behandling i Stortinget fra og med fredag 12.04.13.