torsdag 3. mai 2012

Derfor vil jeg fortsette på Stortinget


 
Tiden flyr, tenkte jeg. Igjen.

Denne gangen skyldes det at jeg fikk brev fra nominasjonskomiteen i Rogaland Høyre som nå har startet sitt arbeid for å sette sammen listen til neste stortingsvalg i 2013. Jeg har jo nettopp startet i mitt verv som stortingsrepresentant for regionen min, fylket mitt og partiet mitt. Tenkte jeg. Om litt over ett år er det valg igjen og jeg må altså bestemme meg for om jeg har lyst på en periode til. Svaret på det er ja og jeg vil fortelle litt hvorfor.

 
Jeg trives med å jobbe for Høyre. Jeg liker å jobbe for Rogaland. Jeg er stolt av å jobbe for Haugesundregionen. Jeg er privilegert som har fått tillit fra Høyre og velgerne i fire år og mener jeg har lært så mye at jeg vil kunne gjøre en enda bedre jobb i neste periode. Jeg ser at det er viktig at Høyre er representert fra hele landet og fra hele Rogaland. Jeg ser ukentlig at det er viktig at det er representanter fra Haugesundregionen på Stortinget. Uansett parti.
 

Jeg ser at det er mange saker som etter 2013 er viktige for vår region, vårt fylke og vår landsdel og som enda ikke har funnet sin løsning. E134 Haukelivegen trenger venner på Stortinget som kan kjempe for tunneler. Det er mye som kommer til å skje i helsepolitikken fremover, også innen Helse Fonna. Rogfast må ha byggestart i neste periode. Det må åpnes for leting etter olje og gass utenfor Lofoten. Det er viktig å ha en god skolepolitikk. Grunneiere som vil bygge mer i 100-metersonen og ellers på egne eiendommer må i større grad få lov til dette. Formueskatten som skaper store vansker for arbeidsplasser og norsk eierskap må fjernes. Skjemavelde for de som skaper arbeidsplasser for andre mennesker og skatteinntekter til staten må forenkles. Det er behov for et nytt fengsel i Haugesundregionen. Det er behov for moderne rammebetingelser for kraftkrevende industri, slik at produksjon kan beholdes og investeringer foretas. Jeg ser at det er behov for en sterk maritim næring i Norge og Stortinget trenger politikere som er ekte interessert i dette området.
 

Jeg har opplevd at mange enkeltmennesker, bedrifter, kommuner, organisasjoner og andre kontakter meg for hjelp, råd og bistand i sin hverdagssituasjon. Rollen som ombudsmann for vår befolkning er viktig for meg som stortingsrepresentant. Aldri blir jeg mer oppmerksom på min rolle som folkevalgt som når folk åpner seg og trenger hjelp. I en kamp mot systemet. Det er viktig å ta seg tid til både store og små saker mener jeg. Da får jeg en større innsikt i hele bildet.

 
Jeg har etter hvert opparbeidet meg god erfaring etter snart fire år i finanskomiteen. Her er det svært mye som skjer. Jeg kjenner systemet, det politiske miljøet, kolleger i alle partier, departementene, regjeringsapparatet og i stadig større grad riksmediene.
 

Jeg får også lov av familien min under forutsetning at jeg fortsetter den gode trenden med å komme hjem så ofte som jeg kan og mer enn i begynnelsen. Skal jeg gjøre en god innsats er jeg nødt til å tilbringe så mye tid som mulig med familien min. Ellers rives jeg i hjel. Er derfor takknemlig for alle som inviterer meg på møter i regionen. Det er svært viktig å ha jevn og god kontakt med de som jeg representerer.
 

For noen av disse utfordringene jeg har nevnt trengs et sterkt Høyre og en ny regjering for å løse. For andre av disse utfordringene trengs det folk fra Haugesundregionen på Stortinget for å løse. Derfor ønsker jeg å fortsette for Høyre på Stortinget etter 2013. Jeg vil fortsette å jobbe for at jeg skal kunne være regionens mann på Tinget, slik jeg lovet i valgkampen i 2009. Og ingenting hadde vært bedre hvis jeg kunne gjøre det, mens Høyre sitter i regjering. Til det trenger jeg først tillit fra Høyres medlemmer i Rogaland. Deretter av velgerne i Rogaland. Jeg er klar til fornyet innsats i fire år til.

Minst!