fredag 7. september 2012

Norske veganbud må være på engelsk!


I dagens utgave av Stavanger Aftenblad fremkommer det at anbudsgrunnlaget for å bygge Ryfast kun er tilgjengelig på norsk. 

Jeg har i dag bedt statsråden straks sørge for at dette og fremtidige anbud kan leveres på f.eks engelsk, at all kommunikasjon kan foregå på engelsk og at dette ikke påvirker fremdriften i Ryfast-prosjektet.

Det er direkte oppsiktsvekkende at anbudsdokumenter ikke produseres på engelsk eller andre språk i tillegg til norsk.

Å ha flere som gir tilbud vil som regel medføre høyere konkurranse, bedre kvalitet, raskere gjennomføring og lavere priser. I et Europa som leter etter arbeidsoppgaver i store prosjekter så bør norske myndigheter bidra for å dempe presset og redusere priser.

Internasjonale selskaper kan selvsagt knytte til seg norske samarbeidspartnere både i en anbudsfase, forhandlingsfase og gjennomføringsfase. Problemet vil ofte være at oversettelser og tolkninger dermed gjøres ulikt fra språk til språk og firma til firma. Dermed øker medarbeider og risikoen for selskapene noe som både kan medføre at færre faktisk leverer inn anbud.

I tillegg vil det kunne medføre at entreprenørene må prise inn en økt risiko i sin totalpris og dermed kan anbudssummene øke unødig.

Statsråden har et overordnet ansvar for at norske veger bygges best mulig, raskest mulig og billigst mulig. At Ryfast har svært høy lokal finansiering og bompengeandel fritar ikke staten for ansvar for at prisen blir lavest mulig.

I et internasjonalt arbeidsmarked hvor svært mange norske bedrifter allerede i dag kommuniserer på engelsk burde det være rimelig enkelt for norske veimyndigheter å gjøre det samme. 

Både håndbøker, veiledere, anbud, anbudsdokumenter, møter og kommunikasjon må i fremtiden være tilgjengelig på flere språk enn norsk.

På denne bakgrunn ber jeg statsråden sørge for at staten ikke bidrar til å øke prisen og redusere kvaliteten ved å ha mangelfullle anbudsregler.