mandag 24. august 2009

Hydro og K6 - hva virker?

Arve Kambe - Rogaland Høyres 3. kandidat ved stortingsvalget

Stor ståhei for ingenting!

I disse lokale Shakespeare-tider synes jeg dette stykket er en passende beskrivelse på regjeringens pressekonferanse om industrikraftregime. De rødgrønne har gjennom fire år holdt hele regionen for narr gjennom sine løgner om billig kraft til industrien. Stor var derfor nysgjerrigheten da jeg leste gjennom regjeringens plan.

  • Ville regjeringen denne gangen støtte Høyres forslag om 60 eller minimum 30 års leieavtale for kraften? Neida. Intet nytt om det.
  • Ville regjeringen støtte Høyres forslag om utsatt hjemfall for Hydros kraftverk i Røldal og Suldal, slik at man fikk billig og stabil kraft? Neida. Intet nytt om det heller.
  • Hadde regjeringen fått EU med på like konkurransebetingelser for kraftindustrien, slik at den slapp å flytte miljøvennlig produksjon til den tredje verden? Niks.
  • Hadde regjeringen tenkt å lage en utredning om et større CO2-rør, slik at regionen kan få bygget storskala industri med miljøvennlig CO2-fangst, slik Høyre har tatt til orde for? Ikke ett ord om det heller.
  • Hadde Norsk Hydro og Elkem så store økonomiske problemer at det trengte statlige garantier for kjøp av kraft? Absolutt ikke. Men det var det de fikk.

Og så sa de rødgrønne at nå var det bare å invitere til byggestart på ny K6 på Hydro Karmøy. Både ledelsen på Karmøy og Søral sa at det var jo ikke dette de hadde bedt om? Finanskrisen er dessuten heller ikke over, og etterspørselen må fortsatt ta seg godt og stabilt opp.

Kanskje det er slik det går, når man i innspurten av en valgkamp skal prøve å lokke industrien til seg en gang til, at man rett og slett ikke har tid til å vurdere Høyres forslag eller i det hele tatt spurt de som tar avgjørelsene for våre bedrifter på Karmøy, Husnes, Sauda og Odda? De rødgrønne lovet ved valget 2005 den kraftkrevende industrien langsiktig tilgang på kraft under markedspris, nå lover de industrien langsiktig tilgang på kraft til markedspris. Dette er den endelige gravleggingen av valgløfte fra 2005 og et forsøk på å føre velgerne på Vestlandet bak lyset enda en gang.

Forskjellen mellom rødgrønne partier og Høyre, er at vi legger forholdene til rette for at næringslivet skal slippe å ha garantier for lån. De rødgrønne skjerper betingelsene for næringslivet slik at de må komme løpende etterpå og be om garantier. Og så skal de deretter fremstå som snille onkler som løser et problem med å rope på mer stat om det samme problemet som staten har skapt. Fagforeningsleder Sten Roar Martinsen sa etter Høyres besøk på Hydro sist uke at det er best for industrien med et samarbeid mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Det er både klokt sagt, og historisk riktig. Problemet for velgerne, er at et stemme til Ap er en stemme til SV og Hallgeir Langeland. Da mener jeg moderate Ap-velgere i år heller bør stemme Høyre.

søndag 23. august 2009

Venner av den maritime næringen

Venner av den maritime næringen

Inger Stolt-Nielsen har registrert at jeg ønsker å være en venn av den maritime næringen, om jeg kommer på Stortinget etter valget for Høyre. Jeg har laget en egen brosjyre om dette emnet fordi dette opptar meg og er viktig for regionen jeg ønsker å representere. Høyres mål er en levedyktig skipsfartsnæring som både bidrar til bosettingen i distriktene

og gir livsgrunnlag for bedrifter i leverandør- og utstyrsindustrien. Det viktigste er å gi skipsfarten rammebetingelser som gjør det attraktivt å være lokalisert i Norge og å innføre nye regler for opprydning etter skipsforlis for å forhindre miljøkatastrofer.


For å sikre næringens konkurransedyktighet og beholde maritim kompetanse i Norge mener Høyre at rammevilkårene for skipsfartsnæringen må være på nivå med rammevilkårene i EU. Vi ønsker EU-medlemsskap fordi det vil være positivt for norske sjøfolk og rederier. Et vesentlig poeng som gjør at mange ikke flagger inn til Norge er den særnorske formueskatten. Høyre vil fjerne denne for alle, både for pensjonister, småbedrifter og rederier. I tillegg støttet ikke Høyre regjeringens bakholdsangrep på rederiene som tok fra dem over 14 milliarder kroner. Dette emnet pågår det nå to rettssaker på. Høyre håper rederiene vinner den saken.


På den annen side, har Høyre en annen nettolønnsordning enn regjeringen. Mens Venstre vil avskaffe hele ordningen, ønsker Høyre å sikre de nordmenn med offiserutdanning nettolønnsordning. Jeg personlig ønsker å jobbe for at alle sjøfolk kommer inn under ordningen, men den jobben må jeg gjøre om jeg kommer inn på Stortinget. Men i sum er Høyres politikk betydelig bedre for den maritime næringen. Høyre ønsker også oljeleting utenfor Lofoten som vil gi hele vår lokale leverandørindustri, inkludert rederiene, store oppdrag i utbygging, lete - og driftsfasen.


I denne stortingsperioden har man kommet et stykke på veg i den maritime politikken, men jeg er bekymret for fremtiden. Venner av den maritime næringen fra vestlandet fra flere partier går ut av Stortinget nå. Det gjelder særlig Olav Akselsen i Arbeiderpartiet, Ingebrigt Sørfonn i KrF og både Finn Martin Vallersnes og Torbjørn Hansen i Høyre. Få av kandidatene har en spesiell interesse for denne næringen, som er så viktig for oss her i Haugesund-regionen.


Som jeg sa under mitt besøk hos Solstad offshore så kan jeg ikke love å støtte alle krav fra næringen hele tiden. Men jeg kan love at jeg er oppdatert om bransjen, har et positivt utgangspunkt, kan være døråpner, samtalepartner og stort sett i sum bidra med politiske vedtak som tjener regionen. Jeg tror den maritime næringen trenger en fra Høyre fra denne regionen på Stortinget. Det vet Inger Stolt-Nielsen godt, for hun gjorde en kjempejobb for den maritime næringen de fire årene hun satt på Stortinget for Høyre.


Av; Arve Kambe, 3. kandidat for Rogaland Høyre ved stortingsvalget

tirsdag 4. august 2009

Stor ståhei for ingenting!

Hei,

I dag er alle toppkandidatene samlet på Høyres Hus i Oslo og jeg kan se bortover mot Saras telt, hvor de rødgrønne nylig hadde pressekonferanse. Jeg er i Oslo i dag og har fått innsyn i den rødgrønne pakken.

- Denne pakken er "stor ståhei for ingenting" og vitner om en regjering som ikke vet hvordan arbeidsplasser skapes og videreutvikles. Finansministeren varsler enda mer skatt for de som satser alt de kan for å skape bedrifter her på Vestlandet. Høyre mener lavere skatter, fjerning av formueskatt og arveavgift er rett medisin og rett dosering er¨å stemme Høyre og få en borgerlig regjering.

- Det er skuffende å se at regjeringen ikke vil ha et vegløft, men baserer sine vegløfter på en defensiv nasjonal transportplan. Høyre vil i neste planperiode har 31 milliarder mer til veg og ha et vedlikeholdsfond på 50 milliarder- Jeg mener regjeringen med dette trenerer både Rogfast og de to nye tunnellene over Haukeli. Vi trenger et sterkt Høyre for å få et vegløft.

- Regjeringen sier heller ikke noe om økt ventetid for behandling, samt hvordan de 250.000 i helsekø kan få hjelp. - Det må oppleves blodig urettferdig for det velfungerende private helsetilbudet vi har i Norge, og Haugesund-regionen spesielt.