mandag 4. juni 2012

Nei til ny cruisebåt-avgift!

Arbeiderpartiet foreslår i dag nok en ny avgift. I dag er det en ny avgift på reiselivssatsningen.

Arbeiderpartiet foreslår, som en start, at alle som er passasjerer på en cruisebåt som kommer inn i norske fjorder og havner skal betale en avgift, i tillegg til allerede høye billettpriser og generelt høyt norsk kostnadsnivå.

Det er indrefileten av Norge de skal få se, og det skal de betale for, sier Arbeiderpartiets reiselivspolitiske talskvinne til NRK i dag.


Etter en uke med streik hvor cruisebåter har forlatt Norge så er jo dette litt av en oppfølger vi får fra Arbeiderpartiet.

Høyre synes det er positivt at flere rederier øker sin satsning på Norge. Dette gir rom for et bedre tilbud og utvikling av flere destinasjoner etter Høyres syn. Vi vet at cruisepassasjerer legger igjen mye penger når de går i land rundt om på norskekysten.

Jeg frykter at cruisetrafikken går drastisk ned med nok en ny norsk særavgift for reiselivet. Det vil ingen være tjent med hverken Norge, butikker, hoteller, busselskaper, havner eller statskassen.

For svært mange av de som velger cruise som sin ferie, så er ikke hotellferie et alternativ. Da går trafikken i stedet til andre land.

Cruisepassasjerene legger allerede igjen kr 2 milliarder i Norge årlig. Likevel ønsker de å bruke enda mer penger under sine besøk langs norskekysten. Det viser en rapport om næringen, utarbeidet på vegne av Nærings- og handelsdepartementet som konkluderer med stort potensial for denne typen reiseliv i Norge. Rett og slett fordi passasjerene bruker mindre penger i land enn de på forhånd har forventet, de er med på færre aktiviteter i land enn de på forhånd har forventet og for få aktører i reiselivsnæringen har satset særskilt mot denne kundegruppen.

Cruiseturister står for rundt 13 prosent av det totale forbruket utenlandske turister har i Norge. Cruise virksomhetenes totale bidrag til sysselsettingen er anslått til 1592 arbeidsplasser i sesongen og 1088 arbeidsplasser utenfor sesongen.  Ut over denne direkte effekt vil det være en indirekte effekt og som vil medføre en fordobling .

At norske priser er en del av forklaringen er nok svært sannynlig, men dette viser også det storepotensialet for de som vil utvikle tilbud på land som frister de som er om bord. Men at en ny norsk avgift skal bidra til dette, blir helt feil.

I Norge har antall havner som er involvert i mottagelse av cruiseskip nå økt til 35.  Høyre håper at dette vil øke i fremtiden. Og det ser ut til å kunne forsette fordi den årlige gjennomsnittsveksten i de siste årene har vært 11.5 %. Særig er det verdt å merke seg at besøket til små og mellomstore havner har steget sterkt. Antall små anløpshavner har øket fra 4 i 2006 til 16 i 2010. Dette viser at flere regioner melder seg på og utvikler gode regionale reiselivsprodukter.

Det er synd at Arbeiderpartiets ryggmargsrefleks alltid er skatte- og avgiftsøkninger når man skal prøve å være kreative. Høyre tror flere cruisepassasjerer gir økt inntekter til norske små- og mellomstore bedrifter på land og lønnsomme arbeidsplasser i distrikts-Norge.

Passasjerer betaler allerede i dag avgifter til Norge i form av havneavgifter, samt avgifter til Kystverket på over 70 millioner og ytterligere 70 millioner i NOx-avgift. I tillegg til innkjøp.

Analysen som jeg bruker er laget på oppdrag fra Nærings- og Handelsdepartmentet (NHD) og utarbeidet av Grontmij / Carl Bro og anslår videre at de 1.7 million cruisebesøkende til norske havner brukte kr 468 millioner, noe som tilsvarte ganske lave gjennomsnittstall på kr. 273 per havn og en drøy tusenlapp i snitt per tur. Rapporten finner du her:

http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/Rapporter2011/gjesteunders_cruise_februar2011.pdf

Utenlandske turister bør ikke hilses velkommen med en avgift, men med et smil, service, åpenhet, vennlighet og en grunderånd som gjør at turister åpner lommeboken og henter frem kredittkortene.

Samt at de kommer tilbake og anbefaler Norge som reisemål til andre når de kommer hjem igjen.