tirsdag 26. mai 2009

Tilfeldig asylpolitikk

Av : Arve Kambe, 3. kandidat for Rogaland Høyre ved Stortingsvalget

Tilfeldig asylpolitikk


Regjeringen har nylig gitt permanent oppholdstillatelse til 200 kurdiske asylsøkere som i 10 år har oppholdt seg ulovlig i Norge. De såkalte MUF-erne (midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening) har ikke grunnlag for opphold i Norge, og har brutt norsk lov ved å ikke returnere. MUF-ere er personer med midlertidig og begrenset oppholdstillatelse i Norge. Det lever 197 såkalte MUF-ere i Norge. De er flyktninger hovedsakelig med bakgrunn fra det kurdiske Nord-Irak. I 2005 fikk disse innvilget arbeids- og oppholdstillatelse på grunn av særskilte menneskelige hensyn.

De fleste av irakerne i denne søkergruppen har hatt lange perioder med ulike former for midlertidige tillatelser i påvente av retur til Irak, eller perioder uten tillatelse i det hele tatt. Mange av dem har faktisk flere ganger reist hjem og kommet tilbake til Norge.

Høyre mener dette er uakseptabelt. Regjeringen fører asylpolitikk basert på innfallsmetoden. Signalet regjeringen sender til omverdenen, er at dersom man får avslag på opphold, er det bare å trenere saken til man får bli. Dette vil føre til økt tilstrømning av ubegrunnede asylsøkere til Norge, og gjøre det vanskeligere å sende ut dem som oppholder seg ulovlig. Høyre vil derfor føre en langt strengere asylpolitikk, og vi vil ha raskere utsendelse av ubegrunnede asylsøkere.

Høyre mener også det er hårreisende at regjeringen har laget retningslinjer som sier at det er positivt for asylsøknaden om vedkommende har Taliban-bakgrunn. Høyre er uenig med regjeringen i at folk med tilknytning til Taliban, som kanskje har kjempet mot norske soldater, skal få opphold med flyktningstatus i Norge. Høyre vil derfor endre dagens regelverk som åpner opp for å gi denne gruppen opphold. Høyre mener også at de som har begått straffbare handlinger i påvente av søknadsbehandling må straffeforfølges og sendes ut av Norge.

Høyre går til valg på en strengere asylpolitikk og er et bedre alternativ enn regjeringen.

onsdag 13. mai 2009

Joda, klassestørrelse betyr noe!

Av: Arve Kambe, Høyres gruppeleder i haugesund bystyre

Størrelse betyr noe
I et intervju med meg i tirsdagsavisen ble jeg bedt om å kommentere den nye skoleundersøkelsen i Haugesund. Den viste at til tross for økt satsning de siste årene på matematikk og norsk, så har resultatet i de nasjonale prøvene gått ned for mange elever i Haugesund. På spørsmål om en av forklaringene på nedgangen i år kan skyldes antall elever i klassene, sa jeg at det tror jeg ikke på.

Mange har tolket dette som at dette er noe jeg generelt mener. Det er ikke riktig. Jeg mener at klassestørrelsen ikke kan forklare hvorfor resultatet i år var dårligere enn i fjor, fordi stort sett har klassene de siste to årene nemlig vært like. Det må derfor være andre forklaringer på akkurat denne nedgangen.

Men på generelt grunnlag mener både jeg og Høyre at individuell oppfølging av elevene fra lærerne er svært viktig. Da må det selvsagt ikke være for mange elever per lærer. Jeg burde derfor ha presisert dette i min uttalelse.

Høyre er positive til å se på antall elever per klasse i forbindelse med budsjett- og økonomiplan. Høyre har også vært veldig klare de siste årene at skolen står for tur for å øke antall lærere og det såkalte rammetimetallet, timer/ressurser skolene har til disposisjon hvert år. De siste årene har eldreomsorg fått økninger i budsjettene.

Allerede i budsjettdebatten i fjor, sa Høyre at neste gang må vi øke mer på skole. Da er antall elever i hver klasse et av tiltakene vi nå ber rådmannen undersøke. Dette er både et pedagogisk, et plasspørsmål, et økonomisk og politisk spørsmål. Vi må derfor jobbe for å få på plass mer ressurser til Haugesundsskolen.

Vi må også ta på alvor de tilbakemeldingene vi har fått etter besøk på mange skoler at flere mangler oppdaterte skolebøker i forhold til ny læreplan. Også dette ønsker vi å få på plass i forbindelse med budsjettet, og vi ber rådmannen lage en sak som viser hvordan skolene på ulike måter har gjort dette i dag og hvordan alle elever skal ha oppdaterte skolebøker.

Høyres nye program slår et slag for å øke antall timer i realfag i grunnskolen. Høyre åpner for mer lønn til lærere som tar etterutdanning og tilleggsutdanning. Høyre mener vi trenger flere lærere og vil ha strengere krav til dem som skal søke seg inn på Lærerskolen. Den viktigste faktoren for god læring for elevene er gode lærere.

Nå er det viktig at bystyret, skolene, FAU og administrasjonen jobber sammen for å sikre at resultatene på nasjonale prøver og eksamener får en forbedring de neste årene. Slik vi alle ønsker.