tirsdag 26. mai 2009

Tilfeldig asylpolitikk

Av : Arve Kambe, 3. kandidat for Rogaland Høyre ved Stortingsvalget

Tilfeldig asylpolitikk


Regjeringen har nylig gitt permanent oppholdstillatelse til 200 kurdiske asylsøkere som i 10 år har oppholdt seg ulovlig i Norge. De såkalte MUF-erne (midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening) har ikke grunnlag for opphold i Norge, og har brutt norsk lov ved å ikke returnere. MUF-ere er personer med midlertidig og begrenset oppholdstillatelse i Norge. Det lever 197 såkalte MUF-ere i Norge. De er flyktninger hovedsakelig med bakgrunn fra det kurdiske Nord-Irak. I 2005 fikk disse innvilget arbeids- og oppholdstillatelse på grunn av særskilte menneskelige hensyn.

De fleste av irakerne i denne søkergruppen har hatt lange perioder med ulike former for midlertidige tillatelser i påvente av retur til Irak, eller perioder uten tillatelse i det hele tatt. Mange av dem har faktisk flere ganger reist hjem og kommet tilbake til Norge.

Høyre mener dette er uakseptabelt. Regjeringen fører asylpolitikk basert på innfallsmetoden. Signalet regjeringen sender til omverdenen, er at dersom man får avslag på opphold, er det bare å trenere saken til man får bli. Dette vil føre til økt tilstrømning av ubegrunnede asylsøkere til Norge, og gjøre det vanskeligere å sende ut dem som oppholder seg ulovlig. Høyre vil derfor føre en langt strengere asylpolitikk, og vi vil ha raskere utsendelse av ubegrunnede asylsøkere.

Høyre mener også det er hårreisende at regjeringen har laget retningslinjer som sier at det er positivt for asylsøknaden om vedkommende har Taliban-bakgrunn. Høyre er uenig med regjeringen i at folk med tilknytning til Taliban, som kanskje har kjempet mot norske soldater, skal få opphold med flyktningstatus i Norge. Høyre vil derfor endre dagens regelverk som åpner opp for å gi denne gruppen opphold. Høyre mener også at de som har begått straffbare handlinger i påvente av søknadsbehandling må straffeforfølges og sendes ut av Norge.

Høyre går til valg på en strengere asylpolitikk og er et bedre alternativ enn regjeringen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar