onsdag 13. mai 2009

Joda, klassestørrelse betyr noe!

Av: Arve Kambe, Høyres gruppeleder i haugesund bystyre

Størrelse betyr noe
I et intervju med meg i tirsdagsavisen ble jeg bedt om å kommentere den nye skoleundersøkelsen i Haugesund. Den viste at til tross for økt satsning de siste årene på matematikk og norsk, så har resultatet i de nasjonale prøvene gått ned for mange elever i Haugesund. På spørsmål om en av forklaringene på nedgangen i år kan skyldes antall elever i klassene, sa jeg at det tror jeg ikke på.

Mange har tolket dette som at dette er noe jeg generelt mener. Det er ikke riktig. Jeg mener at klassestørrelsen ikke kan forklare hvorfor resultatet i år var dårligere enn i fjor, fordi stort sett har klassene de siste to årene nemlig vært like. Det må derfor være andre forklaringer på akkurat denne nedgangen.

Men på generelt grunnlag mener både jeg og Høyre at individuell oppfølging av elevene fra lærerne er svært viktig. Da må det selvsagt ikke være for mange elever per lærer. Jeg burde derfor ha presisert dette i min uttalelse.

Høyre er positive til å se på antall elever per klasse i forbindelse med budsjett- og økonomiplan. Høyre har også vært veldig klare de siste årene at skolen står for tur for å øke antall lærere og det såkalte rammetimetallet, timer/ressurser skolene har til disposisjon hvert år. De siste årene har eldreomsorg fått økninger i budsjettene.

Allerede i budsjettdebatten i fjor, sa Høyre at neste gang må vi øke mer på skole. Da er antall elever i hver klasse et av tiltakene vi nå ber rådmannen undersøke. Dette er både et pedagogisk, et plasspørsmål, et økonomisk og politisk spørsmål. Vi må derfor jobbe for å få på plass mer ressurser til Haugesundsskolen.

Vi må også ta på alvor de tilbakemeldingene vi har fått etter besøk på mange skoler at flere mangler oppdaterte skolebøker i forhold til ny læreplan. Også dette ønsker vi å få på plass i forbindelse med budsjettet, og vi ber rådmannen lage en sak som viser hvordan skolene på ulike måter har gjort dette i dag og hvordan alle elever skal ha oppdaterte skolebøker.

Høyres nye program slår et slag for å øke antall timer i realfag i grunnskolen. Høyre åpner for mer lønn til lærere som tar etterutdanning og tilleggsutdanning. Høyre mener vi trenger flere lærere og vil ha strengere krav til dem som skal søke seg inn på Lærerskolen. Den viktigste faktoren for god læring for elevene er gode lærere.

Nå er det viktig at bystyret, skolene, FAU og administrasjonen jobber sammen for å sikre at resultatene på nasjonale prøver og eksamener får en forbedring de neste årene. Slik vi alle ønsker.

1 kommentar:

  1. Den viktigste grunnen til forfallet i skolen, er at lektorene og de universitetsutdannede adjunkter forsvinner. I lønnsoppgjør har Utdanningsforbundet alltid prioritert allmennlærerne og de lærerskoleutdannede adjunkter, som ikke trenger særlig høyere lønn. For å holde på lektorene, må de stimuleres økonomisk gjennom utdannelse og yrkesliv. I Finland er alle lærere lektorer - det er derfor yrket har status. På sikt må markedet belønne lektorene, og gjøre allmennlæreryrket tilsvarende lite attraktivt. Bare på den måten kan norsk skole reddes.

    http://www.norsklektorlag.no/viewarticle.php?id=2189

    Elever som har universitetsutdannede lærere, får i gjennomsnitt 0,5 karakterpoeng bedre karakterer enn de som har lærere utdannet på lærerhøyskolen. Hvorfor bryr ikke da staten seg om å lønne lektorene, som ikke tjener stort mer enn en industriarbeider etter skatt og utdanningsavgifter? Er det rart at den norske skolen går til grunne?

    Min erfaring som elev er for øvrig at få Haugesundslærere har en kompetanse som tyder på bakgrunn fra universitet. Da blir selvsagt Haugesunds resultater i bl.a. nasjonale prøver deretter.

    SvarSlett