onsdag 11. april 2012

Færre skjema, er Høyres tema!

Norske bedrifter bruker hvert år store ressurser på å etterleve offentlige krav og regler.

Nærings- og handelsdepartementet anslår selv at bedriftenes samlede administrative kostnader knyttet til etterlevelsen av offentlige krav og regler beløper seg til rundt 54 milliarder kroner årlig.

Denne administrative byrden svekker konkurransekraften til norsk næringsliv og en reduksjon av de administrative kostnader vil kunne frigjøre tid til viktig verdiskaping.

Etter syv år med rødgrønt styre er det på tide med borgerlig politikk som tenker mer på de som er omfattet av alle skjema, regler, rundskriv og kontrolltiltak.

Høyre vil få frem felles løsninger som kan realiseres ved borgerlig flertall i neste periode.

Det er derfor kjekt å bidra til en god stemning på borgerlig side som kan gjenspeiles i slike felles forslag vi klarte i Stortinget i dag synes jeg.

Regelrådet skal være et uavhengig rådgivende organ og kan gi råd og informasjon som kan fremme en kostnadseffektiv regel- og lovgivning. Regelrådet skal vurdere utformingen av forslag til nye regler og endringer i eksisterende regler som kan få betydning for bedriftenes administrative belastninger, konkurransefortrinn eller øvrige forhold. NHO har vært en av pådriverne for å innføre regelråd. Høyres finansfraksjon besøkte Sveriges Regelråd i mai i fjor og ble inspirert av det de hadde fått til der.

I dag krever oppbevaring av regnskapsinformasjon stor lagerkapasitet og påfører unødvendige kostnader for bedriften. Regnskapsmateriale må lagres i 10 år, men i praksis blir så gamle regnskap sjeldent brukt. Det foreslås derfor å redusere oppbevaringstiden til fem år.

Forbedret Altinn-løsning, forenklet lønnsrapportering og enklere statistikkrapportering, er noen av tiltakene for enklere rapportering for bedriftene.

Har du innspill til Høyre om enda flere gode forslag for å gjøre hverdagen bedre for de som skaper jobber og skatteinntekter for staten, så kontakt oss om tips på denne e-postadressen: politikk@hoyre.no

Her kan du lese alle de fire forslagene som ble fremmet for Stortinget i dag.

http://www.hoyre.no/www/aktuelt/nyheter_fra_hoyre/Forenkling+med+borgerlige+fellesforslag.d25-TMtDM0Y.ips