onsdag 24. oktober 2012

Fornøyd med bonusvedtaket!

Jeg er fornøyd med at regjeringen støtter mitt krav om nei til bonuspoeng.
 
Dette vil bidra til fortsatt lave priser, et godt tilbud med god frekvens samt sikre konkurranse i markedet.
 
Det er bra for hele reiselivsnæringen og alle landets flyplasser, i tillegg til passasjerer og næringsliv.
 
Jeg vil benytte anledningen til å rose statsråd Rigmor Aasrud og regjeringen som har valgt å lytte og følge de rådene hun har fått fra Høyre og meg.
 
Bonuspoeng øker kostnadene ved å bytte flyselskap og reduserer kundens pris­følsom­het.
 
Forbudet ble innført av Høyres Victor Norman i 2002. Dette resulterte i at prisene sank drastisk. Nye ruter og nye selskaper kom inn i markedet.
 
Jeg argumenterte med at Konkurransetilsynets forslag om bonuspoeng for flyruter til og fra Oslo til Bergen/Stavanger/Trondheim i praksis ville medført statsstøtte til fire flyplasser. De fire flyplassene som i dag går best, ville blitt ytterligere styrket gjennom statlig inngripen på bekostning av alle andre flyplasser i Norge.
 
Alle andre flyplasser ville tapt indirekte fordi kurs- og konferansemarkedet i enda større grad vil legges til steder rund t storbyene fordi billettene blir enda billigere og fordi ansatte opptjener bonuspoeng på å delta på konferanser i disse områdene.
 
Min anbefaling til regjeringen var å tenke på norske forbrukere , norsk reiselivsnæring og konkurranse i markedet og beholde suksessen med bonusforbud på flyreiser.
 
Dette var et godt vedtak fra regjerinngen og jeg er fornøyd med mitt bidrag til sakens løsning gjennom spørsmål i Stortinget, interpellasjon i Stortinget, dialog med politikere og næringsliv.fredag 12. oktober 2012

Gratulerer til EU!

I dag fikk EU Nobels fredspris for 2012 gjennom seks tiårs fredsarbeid.

I 1950 kom Schuman-erklæringen. Hensikten med planen var å gjøre det «ikke bare utenkelig, men også praktisk umulig» for nasjonalstatene å kunne kaste kontinentet ut i enda en storkrig. Bruk av våpenmakt skulle for fremtiden synes irrasjonelt fordi sammenslutningen ville skape gjensidig avhengighet og solidaritet. 

I et fredsperpsektiv har EU vært svært vellykket. 

Kontinentet som startet to verdenskriger har gjennom EU et rammeverk hvor det ikke kommer til å skje igjen.

Gratulerer med dagen til EU! 

En viktig vitamininnsprøytning for et Europa som står foran store utfordringer.

Et forpliktende samarbeid gir resultater over tid. 

For alle.

Gratulerer med dagen til EU!

torsdag 11. oktober 2012

Bonuspoeng gir høyere priser!


I dag kommer min interpellasjon om innføring av bonuspoeng på innenriks flyruter opp til behandling i Stortinget.

Regjeringen er i sluttspurten av behandlingen om forbudet mot bonuspoeng på innenriks flyruter skal avvikles, justeres eller fortsette. Det skjer gjennom en forskrift og skal bestemmes politisk av regjeringen. Jeg har en interpellasjon i Stortinget om emnet torsdag 11. oktober. Min klare anbefaling er at forbudet mot bonuspoeng bør videreføres.
Bonusforbudet ble innført av Høyres Victor Norman i 2002. Dette resulterte i at prisene sank drastisk. Nye ruter og nye selskaper kom inn i markedet. Dette har holdt seg til 2012.
Konkurransetilsynet finner at det på de små og mellomstore rutene er fare for betydelig svekket konkurranse. Derfor foreslår de kun bonuspoeng på tre ruter mellom Oslo, Gardermoen og Trondheim, Bergen og Stavanger.
Konkurransetilsynets forslag er etter mitt syn svært dårlig fordi en bieffekt av forslaget er at det blir konkurransevridning på to nye felt som ikke er omtalt. I tillegg til høyere priser og dårligere tilbud.

Det vil resultere i statsstøtte til fire flyplasser. De fire flyplassene som i dag går best, vil bli ytterligere styrket gjennom statlig inngripen på bekostning av alle andre flyplasser i Norge. Noen flyplasser som ligger nær disse fire, f.eks. Rygge, Sandefjord, Kristiansand, Haugesund og Stord vil tape sterkt direkte.

I tillegg vil disse og alle andre flyplasser tape indirekte fordi kurs- og konferansemarkedet i enda større grad vil legges til steder rundt storbyene fordi billettene blir enda billigere og fordi ansatte opptjener bonuspoeng på å delta på konferanser i disse områdene. Særlig Nord-Vestlandet og Nord-Norge vil tape. Både fordi forretningstilbudet vil bli redusert, antall ruter vil bli redusert og prisene vil kunne stige til gamle høyder. Dermed blir det enda dyrere og enda mer tungvint å delta på konferanser i disse deler av Norge. Det er sterk konkurranse om kurs- og konferansegjester i hele Norge. Det er små marginer, stor prisfølsomhet og viktig med flyruter med gode returforbindelser. Derfor er reiselivet sterkt imot å gjeninnføre bonuspoeng. Svekkede flyplasser vil være negativt for reiseliv og næringsliv i hele landet.

Etter mitt syn vil et bonusprogram redusere kundens motivasjon for å søke i markedet etter alternativer. Det blir vanskeligere å sammenlikne ulike alternativer når kunden må sette seg inn i de ulike programmene. Bonuspoeng øker kostnadene ved å bytte flyselskap og reduserer kundens pris­følsom­het. Kundene vil derfor lettere akseptere høyere priser, forsinkelser, redusert service og kanselleringer hos “sitt» flyselskap. I tillegg koster programmene mye for selskapene som kundene må betale for.

 For forretningsreisende vil reisen betales av bedriften, mens premien disponeres privat. De forretnings­reisende vil på grunn av lojalitets­program­mene i stor grad ha incentiver til å velge det selskap eller den billett som gir flest bonus­poeng frem­­for det selskap som tilbyr den rimeligste reisen. I tillegg ønsker de å samle så mye som mulig i ett selskap for å kunne få nok poeng til å ta ut de mest attraktive bonusreisene. Bedriften må da betale unødig mye for billetten. Det innebærer en betydelig sløsing med ressurser. Høyre ønsker å redusere statlige reisebudsjett for å spare penger, og bidra til at næringslivets merkostnader ved å være lokalisert i Norge blir redusert.

 Forbrukerrådet mener at den vanlige forbruker som selv betaler for sine flyreiser vil få minimale fordeler. Forbrukeren vil ikke kunne ta ut gevinst, men vil i praksis betale for ordningene i form av økte priser og færre ruter. For disse kundene vil begrenset varighet på poengene bidra til å øke de innelåsende effektene ved at sjansen for å oppnå høyere med­lems­­­­­nivå, samt uttak av andre for­deler, øker dersom man konsentrerer innkjøpene om ett selskap. Når det gjelder medlems­nivåene, avhenger disse av opptjente poeng på årlig basis, slik at innlåsings­effektene blir enda større her.

 Innelåsningseffekten fører til redusert prisfølsomhet, redusert konkurranse og dermed økte priser på flyreiser. Konkurransetilsynet mener videre at bonusprogram kan skape etableringshindringer for nye aktører. Norwegian sier rett ut at uten bonusforbudet så hadde ikke Norwegian vært etablert eller videreutviklet, og vil få dårligere utvikling i fremtiden om bonuspoeng blir gjeninnført.

 
Min anbefaling til regjeringen er å tenke på norske forbrukere , norsk reiselivsnæring og konkurranse i markedet og beholde suksessen med bonusforbud på flyreiser.