onsdag 17. juni 2009

Formueskatten må bort!

Arve Kambe, 3. kandidat for Rogaland Høyre

Formueskatten må bort
I mandagens Grannar kan vi lese hvilke utslag regjeringens politikk har for lokale bedrifter. Som veldig mange andre bedrifter har Hatteland gruppen merket finanskrisen og selskapet har tatt store avskrivninger i regnskapet for 2008.

Heldigvis har Hatteland og de ansatte drevet firmaet så bra at de har opparbeidet seg en så solid egenkapital, at de slipper å løpe til regjeringen for å få krisetiltak, og klarer seg derfor gjennom kneiken.

Men konsekvensen av å ha spart seg til mye egenkapital er en rødgrønn baksmell. I stedet for å få krisehjelp, er de med på å finansiere bedrifter som ikke har lykkes i samme grad. Når regjeringen ikke kan få skatt på overskudd i bedriftene, går de selvsagt inn og skattelegger egenkapitalen som mange gjennom lang tid har bygget opp. For å være en buffer for fremtiden. For å ha som egenkapital når investeringer skal gjøres. For å sikre bedriftens utvikling og trygge arbeidsplassene. Eller slikt ser i alle fall Høyre og jeg på saken.

Regjeringen vil derimot ha formueskatt, slik at bedrifters evne til å klare seg selv blir redusert. Det som da skjer er at eiere i bedriften må ta ut utbytte fra bedriften for å betale skatt, på penger de har på bok og de har skattet av fra før. Konsekvensen er jo at bedriftene mister enda mer egenkapital, blir mindre solide og vil kanskje utsette andre investeringer og dermed ikke skape nye arbeidsplasser. Dette er konsekvensen av å ha en rødgrønn regjering for Jakob Hatteland og svært mange andre lokale eiere. De ber ikke om subsidier og fordeler fra regjeringen. De ber bare om å få beholde pengene de har satt av for fremtiden, slik at de kan fortsette å skape arbeidsplasser.

De det går mest ut over er vi som er avhengig av at noen satser liv, helse, økonomi og av og til hus og hjem for at vi skal ha en jobb å gå til. Høyre tror det blir flere arbeidsplasser for alle dersom grundere og bedrifter slipper å betale formueskatt og arveavgift.

Høyre går til valg på å fjerne arveavgiften og formueskatten fordi dette skaper og redder arbeidsplasser. Vi har et svært oppegående næringsliv i Haugesund-regionen.

Jeg vil inn på Stortinget for å være regionens mann på Tinget og bidra til at næringslivet får bedre betingelser for å skape og beholde arbeidsplasser. Det er en fordel for arbeidsplasser og næringsliv at Høyre er representert fra denne regionen på Stortinget.

onsdag 10. juni 2009

Nei til aktiv dødshjelp!

Nei til aktiv dødshjelp
Av: Arve Kambe, Haugesund, Rogaland Høyres 3. kandidat ved stortingsvalget

Høyre frykter at et ja til aktiv dødshjelp vil føre til indirekte press på sårbare mennesker til å avslutte sitt eget liv. Mennesker som befinner seg langt borte fra offentlighetens krav til nytteverdi og produktivitet, vil kunne bli satt under et utilbørlig press til ikke å være til byrde for samfunnet eller sine nærmeste. Signalet man sender spesielt til våre eldre og syke, er at "ditt liv ikke er verdt å kjempe for".

Det er stor forskjell på personlig frihet, råderett over eget liv, og retten til å avslutte eget liv. I følge norsk lov er det straffbart for alle borgere å bidra til å ta liv. Høyre vil på det sterkeste advare mot å endre denne praksisen.

Å overtrede en grense, vil kunne føre til krav om å flytte flere. Grenser er hele tiden flytende, og det er umulig å forutse hvor man ender. La oss lære av historien der vi kan, og se på erfaringer fra land hvor aktiv dødshjelp er tillatt. Da aktiv dødshjelp ble legalisert i Nederland i 2002, var kravet at pasienten måtte ha en uhelbredelig sykdom, og mindre enn seks måneder igjen å leve. Kriteriene er allerede nå dramatisk utvidet til å gjelde både kronikere, psykisk syke, og til og med "livstrette" mennesker. Er det denne retningen vi ønsker at Norge skal gå? Skal leger som er opplært til å redde liv nå beordres til å avslutte liv?

Det er ikke uverdig å bli pleietrengende og avhengig av andre. Det er ikke uverdig at kroppsfunksjonene svikter, eller at noen må oppleve smerte før døden inntreffer. Det uverdige er når mennesker ikke får den hjelp og omsorg de har krav på.

Det er derfor trist når Fremskrittspartiet tar liberalismen fullt ut og vil innføre aktiv dødshjelp ovenfor landets innbyggere. Når man også ser at FrP har foreslått å innføre statlig ultralyd av gravide helt fra uke 12 for å påvise feil og mangler, som da kan sorteres ut innenfor fristen for selvbestemt abort, synes jeg man ser et mønster og et verdisyn som heldigvis ikke er i Høyre. Det skal være lov å være annerledes underveis i livet, det skal være lov å være så syk man kan være uten å bli møtt med forventningskrav fra samfunnet om å ta abort eller å ta livet av mennesker før naturen selv overtar.

Individet lever ikke i et vakuum, isolert fra resten av samfunnet. Derfor tror jeg det er feil å tro at de massive kravene fra samfunnet og mediene om effektivitet, nytteverdi og kreativitet, ikke vil påvirke enkeltindividers valg dersom Frps forslag blir vedtatt.

Høyre sier nei til aktiv dødshjelp og ja til en verdig og naturlig avslutning av livet.

tirsdag 2. juni 2009

Tur med Vindafjord Høyre
6 medlemmer fra Vindafjord Høyre og meg gikk Ølmedal rundt 2. pinsedag i strålende sol og ca 7 km løype. Flott tur og mange hyggelige tilbakemeldinger og innspill fra folk.

Vindafjord Høyre laget t-skjortene "Vi går for Arve Kambe på Tinget". Det var ganske kult, synes jeg:-)