onsdag 10. juni 2009

Nei til aktiv dødshjelp!

Nei til aktiv dødshjelp
Av: Arve Kambe, Haugesund, Rogaland Høyres 3. kandidat ved stortingsvalget

Høyre frykter at et ja til aktiv dødshjelp vil føre til indirekte press på sårbare mennesker til å avslutte sitt eget liv. Mennesker som befinner seg langt borte fra offentlighetens krav til nytteverdi og produktivitet, vil kunne bli satt under et utilbørlig press til ikke å være til byrde for samfunnet eller sine nærmeste. Signalet man sender spesielt til våre eldre og syke, er at "ditt liv ikke er verdt å kjempe for".

Det er stor forskjell på personlig frihet, råderett over eget liv, og retten til å avslutte eget liv. I følge norsk lov er det straffbart for alle borgere å bidra til å ta liv. Høyre vil på det sterkeste advare mot å endre denne praksisen.

Å overtrede en grense, vil kunne føre til krav om å flytte flere. Grenser er hele tiden flytende, og det er umulig å forutse hvor man ender. La oss lære av historien der vi kan, og se på erfaringer fra land hvor aktiv dødshjelp er tillatt. Da aktiv dødshjelp ble legalisert i Nederland i 2002, var kravet at pasienten måtte ha en uhelbredelig sykdom, og mindre enn seks måneder igjen å leve. Kriteriene er allerede nå dramatisk utvidet til å gjelde både kronikere, psykisk syke, og til og med "livstrette" mennesker. Er det denne retningen vi ønsker at Norge skal gå? Skal leger som er opplært til å redde liv nå beordres til å avslutte liv?

Det er ikke uverdig å bli pleietrengende og avhengig av andre. Det er ikke uverdig at kroppsfunksjonene svikter, eller at noen må oppleve smerte før døden inntreffer. Det uverdige er når mennesker ikke får den hjelp og omsorg de har krav på.

Det er derfor trist når Fremskrittspartiet tar liberalismen fullt ut og vil innføre aktiv dødshjelp ovenfor landets innbyggere. Når man også ser at FrP har foreslått å innføre statlig ultralyd av gravide helt fra uke 12 for å påvise feil og mangler, som da kan sorteres ut innenfor fristen for selvbestemt abort, synes jeg man ser et mønster og et verdisyn som heldigvis ikke er i Høyre. Det skal være lov å være annerledes underveis i livet, det skal være lov å være så syk man kan være uten å bli møtt med forventningskrav fra samfunnet om å ta abort eller å ta livet av mennesker før naturen selv overtar.

Individet lever ikke i et vakuum, isolert fra resten av samfunnet. Derfor tror jeg det er feil å tro at de massive kravene fra samfunnet og mediene om effektivitet, nytteverdi og kreativitet, ikke vil påvirke enkeltindividers valg dersom Frps forslag blir vedtatt.

Høyre sier nei til aktiv dødshjelp og ja til en verdig og naturlig avslutning av livet.

3 kommentarer:

 1. Hva sier Kambe om et lovlydigt Politi som overholder Grunnlovens§110c med menneskerettigheter som alle statlige gjennom dette har å overholde...
  Jarle Utne Reitan overholder ikke de grunnleggende regler som Høyre skriver opp som deres formålsparagraf i nummer 1. Hvordan er det å ha en partikollega som ikke overholder loven og hjelper sin sjef, med å beskytte familien hennes for å bli tatt for å ha utført kriminelle handlinger samt nark som inntekt i tillegg til den andre lønn ?
  Er det ikke i god politisk Høyres ånd, at alle blir behandlet på like fot, uansett sivil status eller fattig eller rik ? Det er vært prøvd å få ordføreren til å angripe politiets fremtreden for å ha et godt, utførende og påliteligt Politi i Haugesund og omegn. Muligt dette ikke er interresant for ei heller Høyre i Haugesund, eller hva ?

  SvarSlett
 2. Den kommentaren er vel og å regne som aktiv dødshjelp, eller hva ?

  SvarSlett
 3. Hei,

  Jeg synes ikke det er riktig av å komme med slike påstander mot en kollega som du gjør anonymt, selv om jeg regner med du heter Halvorsen og befinner deg utenlands grunnet en dom i retten.

  Det er et skille i Norge mellom lovgivende og dømmende makt. De skal være uavhengige av hverandre. Høyres idealer er helt riktig som du påpeker. Likeså det du sier om politiet. Jeg eller Petter, har ikke grunnlag for å være enig med dine påstander.

  Av hensyn til den det gjelder, har jeg tillatt med å anonymisere navnet.

  SvarSlett