lørdag 31. januar 2009

Bedriftsbesøk hos Steinsvik-gruppen
1. kandidat Bent Høie, Finn Martin Vallersnes og meg er på bedriftsbesøk hos Steinsvik-gruppen på Frakkagjerd i Tysvær.

Bjørn Apeland gav en god innføring i hva de jobber med både med gass, skipsbroer, og oppdrettskamera og hvilke utfordringer som bransjen og deres kunder har med finansiering, banker, skattetrykk, forskrifter og andre problemstillinger.

Et svært nyttig møte og omsvisning for å bli bedre kjent med folk og næringsliv.

Alle foto er tatt av Alf Einar Kvalavåg, redaktør Tysvær bygdeblad.

torsdag 29. januar 2009

Sosialistisk latter med bismak!

Sosialistisk latter med bismak for Tysvær

Det var nesten som jeg ikke trodde det jeg så på bilder og leste i avisen 29. januar. Her står en ansvarlig norsk statsråd og godter seg og ler for at gasskraftverket på Kårstø ikke er i drift. Sosialist og statsråd Erik Solheim sammen med sosialist og stortingsrepresentant Hallgeir Langeland, som på et vis skal representere Rogaland.

Nå skyldes riktignok stillstanden på Kårstø at energiprisen ikke svarer seg for å produsere, men hele poenget med gasskraftverket er å produsere mer energi i olje- og gassnasjonen Norge.

Erik Solheim, Hallgeir Langeland og SV synes det er bedre at gassen i stedet brennes, transporteres og brukes av engelskmenn og tyskere, enn at gassen benyttes som en kilde til verdiskaping i Rogaland, produktutvikling, industrivirksomhet og arbeidsplasser.

Satsningen som Haugesund-regionen har hatt på gass de siste årene har vært sterk, flere husstander og offentlige bygg bruker gass til oppvarming, biler går på gass og bedrifter som Gasnor og Nærgass bygger ut og distribuerer via røranlegg og tankanlegg.

I Tysvær kryr det av bedrifter som har utviklet bred kompetanse på gass. Selskaper som Karsten Bjelland, Nærgass, Gismarvik næringspark, StatoilHydro, Naturkraft og andre gjør at få kommuner kan gjøre Tysvær rangen stridig som gasskommune.

Da er det trist, men ikke overraskende, at vi har en regjering med slike politikere som ler av vårt næringsliv. Det var en annen tone over norsk gasspolitikk da Høyre og Thorild Widvey satt i regjering og gav klarsignal til å bygge gasskraftverket.

Utfordringen de neste årene er å bygge på den innsatsen som lokalt næringsliv i samarbeid med lokale myndigheter har gjort for å øke verdiskapingen og ta i bruk gassen også i Norge. Dette vil jeg svært gjerne bidra til, dersom Høyre gjør et godt valg og jeg blir valgt som stortingsrepresentant for Høyre og denne regionen.

søndag 25. januar 2009

Arveavgift må bort

Nei til økt arveavgift!

Av: Arve Kambe, Høyres gruppeleder i Haugesund bystyre og Rogaland Høyres 3. kandidat til stortingsvalget 2009

Høyre går inn for at hele arveavgiften gradvis fjernes. Som en begynnelse ønsker vi å unnta familieeiendommer som barndomshjem og familiehytter for arveavgift. Høyre fremmet forslag om dette i Stortinget, men forslaget vant ingen støtte hos de rødgrønne.

Bolig- og eiendomsprisene har i snitt steget med 60 prosent de siste fire årene. Verdiøkningen på bolig og eiendom har gjort arveavgiften tyngre å betale. En bolig eller en hytte som har doblet sin verdi fra 1,5 million kroner til 3 millioner kroner på noen få år, tilsier nå en arveavgift på godt over 500.000 kroner. Og hvem har råd til å betale en slik avgift til staten? Resultatet er at familiehytter blir lagt ut for salg fordi vanlige folk ikke har råd til å betale en så stor arveavgift. Barneminner om bading, krabbefisking eller skigåing i fjellet fra hytten blir brutalt tatt bort. Plutselig må man betale en halv million til Kristin Halvorsen, for en hytte man alltid har disponert i familien! Slike saker gjør at gløden for regjeringsskifte blir sterkere hos meg, men minner også om noe av grunnen til at jeg meldte meg inn i Høyre for 16 år siden.


De siste årenes eksplosive vekst i eiendomsmarkedet gjør at mange ikke har andre muligheter enn å selge barndomshjem og familiehytter for å dekke statens krav på avgift.

De rødgrønne har vist en stadig større motstand mot småbedrifter og det hagler av beskyldninger om grådighet, nye skattekrav, nye regelverk og misunnelse fra de rødgrønne mot de som våger å investere egne penger og tid for å starte for seg selv. Det siste nye er at man skal straffe bedrifter som blir overlatt til andre generasjon ved å kraftig øke arveavgiften!

Om lag to av tre norske bedrifter er familiebedrifter. De står for 40 prosent av den totale verdiskapingen. Med en så fremtredende rolle i næringslivet og i sysselsettingen er det helt uforståelig at regjeringen vil at staten skal beslaglegge enda mer av bedriftens verdier ved generasjonsskifte. Høyre vet at et generasjonsskifte er en kritisk fase i en familiebedrift. Høyre har derfor sammen med de andre borgerlige partiene foreslått at man skal slippe å betale arveavgift ved generasjonsskifte dersom bedriften beholdes i familien over en 10-års periode. Jeg frykter at regjeringens ønske om høyere arveavgift vil føre til at mange bedrifter vil bli nedlagt. Dette gjelder alt fra produksjonsbedrifter, klesbutikker, urmakere, entreprenørbedrifter og andre klassiske familieeide småbedrifter som bidrar til lokalt eierskap.

De rødgrønnes forslag er et nytt eksempel på at de ikke skjønner bedrifters hverdag og vil skattelegge mer som en refleksmanøver. Småbedrifter som endelig går i pluss er da et vanlig rødgrønt angrepsmål. Regjeringen skjønner ikke at det vil føre til at færre starter opp bedrifter, færre vil overta bedrifter og de som blir overtatt blir satt langt tilbake i utviklingen ved at de før de har hatt første dag på jobben, må betale en skatteøkning som de rødgrønne har funnet på.

Arveavgiften er en urettferdig avgift som rammer usosialt. Man betaler skatt for noe man tidligere har betalt skatt, eiendomsskatt, og dokumentavgift for. Høyre varsler derfor kamp for å få fjernet hele arveavgiften.


mandag 19. januar 2009

Regjeringssamarbeid

Det er hyggelig at både Frp, Venstre og KrF alle vil delta i regjering med oss i Høyre. Jeg vil at Høyre skal delta i regjering med alle disse tre. Men Siv Jensen må komme seg ned av fanget til Carl I. Hagen og begynne å vise samarbeidsevner i forhold til Venstre og KrF.

Hva nytter det å være størst, hvis ingen vil leke med deg? Er det alle andre det er noe galt med, eller kan det tenkes at Frp må justere retorikk, politikk og tone i forhold til sentrumspartiene?

Det viktigste er ny regjering, der Høyre er med og Erna blir statsminister.

søndag 18. januar 2009

Jeg er på felleskonferanse i Oslo for stortingsrepresentanter, sentralstyret, fylkessekretærer og hele rådgiverkorpset.