søndag 25. januar 2009

Arveavgift må bort

Nei til økt arveavgift!

Av: Arve Kambe, Høyres gruppeleder i Haugesund bystyre og Rogaland Høyres 3. kandidat til stortingsvalget 2009

Høyre går inn for at hele arveavgiften gradvis fjernes. Som en begynnelse ønsker vi å unnta familieeiendommer som barndomshjem og familiehytter for arveavgift. Høyre fremmet forslag om dette i Stortinget, men forslaget vant ingen støtte hos de rødgrønne.

Bolig- og eiendomsprisene har i snitt steget med 60 prosent de siste fire årene. Verdiøkningen på bolig og eiendom har gjort arveavgiften tyngre å betale. En bolig eller en hytte som har doblet sin verdi fra 1,5 million kroner til 3 millioner kroner på noen få år, tilsier nå en arveavgift på godt over 500.000 kroner. Og hvem har råd til å betale en slik avgift til staten? Resultatet er at familiehytter blir lagt ut for salg fordi vanlige folk ikke har råd til å betale en så stor arveavgift. Barneminner om bading, krabbefisking eller skigåing i fjellet fra hytten blir brutalt tatt bort. Plutselig må man betale en halv million til Kristin Halvorsen, for en hytte man alltid har disponert i familien! Slike saker gjør at gløden for regjeringsskifte blir sterkere hos meg, men minner også om noe av grunnen til at jeg meldte meg inn i Høyre for 16 år siden.


De siste årenes eksplosive vekst i eiendomsmarkedet gjør at mange ikke har andre muligheter enn å selge barndomshjem og familiehytter for å dekke statens krav på avgift.

De rødgrønne har vist en stadig større motstand mot småbedrifter og det hagler av beskyldninger om grådighet, nye skattekrav, nye regelverk og misunnelse fra de rødgrønne mot de som våger å investere egne penger og tid for å starte for seg selv. Det siste nye er at man skal straffe bedrifter som blir overlatt til andre generasjon ved å kraftig øke arveavgiften!

Om lag to av tre norske bedrifter er familiebedrifter. De står for 40 prosent av den totale verdiskapingen. Med en så fremtredende rolle i næringslivet og i sysselsettingen er det helt uforståelig at regjeringen vil at staten skal beslaglegge enda mer av bedriftens verdier ved generasjonsskifte. Høyre vet at et generasjonsskifte er en kritisk fase i en familiebedrift. Høyre har derfor sammen med de andre borgerlige partiene foreslått at man skal slippe å betale arveavgift ved generasjonsskifte dersom bedriften beholdes i familien over en 10-års periode. Jeg frykter at regjeringens ønske om høyere arveavgift vil føre til at mange bedrifter vil bli nedlagt. Dette gjelder alt fra produksjonsbedrifter, klesbutikker, urmakere, entreprenørbedrifter og andre klassiske familieeide småbedrifter som bidrar til lokalt eierskap.

De rødgrønnes forslag er et nytt eksempel på at de ikke skjønner bedrifters hverdag og vil skattelegge mer som en refleksmanøver. Småbedrifter som endelig går i pluss er da et vanlig rødgrønt angrepsmål. Regjeringen skjønner ikke at det vil føre til at færre starter opp bedrifter, færre vil overta bedrifter og de som blir overtatt blir satt langt tilbake i utviklingen ved at de før de har hatt første dag på jobben, må betale en skatteøkning som de rødgrønne har funnet på.

Arveavgiften er en urettferdig avgift som rammer usosialt. Man betaler skatt for noe man tidligere har betalt skatt, eiendomsskatt, og dokumentavgift for. Høyre varsler derfor kamp for å få fjernet hele arveavgiften.


1 kommentar: