mandag 12. november 2012

Når staten nekter refusjon av feilinnbetaling


Et samboerpar i Vindafjord skulle overføre bil nummer to fra kvinnen til mannen. Svært sent i prosessen avdekket banken at dette likevel ikke var lov i henhold til hvitvaskingsloven. 

I mellomtiden hadde paret betalt omregistreringsavgift for bilen. Denne ble da tilbakekalt én time etter registreringen ble utført. Tollregion Oslo og Akershus har nektet å refundere avgiften på 6 512 kroner. Etter mitt syn strider vedtaket mot lovgivers intensjoner og er dårlig for skattemoralen. Vil statsråden bidra til at dette, og lignende, vedtak endres, spurte jeg finansministeren i forrige uke.


Saken gjelder et samboerpar i Vindafjord kommune som skulle ha bil nummer to. Bilen  skulle da føres over fra kvinnen til mannen, det samme skulle resterende lån og forsikring. Kvinnen hadde nemlig kjøpt en annen bil, og denne skulle nå stå i hennes navn.

Lån var innvilget, lånedokumenter signert, kjøpekontrakt var skrevet og neste steg var omregistrering før utbetaling/låneopptak kunne effektueres. Torsdag 20.09.12 var begge hos Statens vegvesen for å omregistrere. Da de skulle ringe sin bank for å bekrefte omregistrering slik at de kunne effektuere transaksjonen, fikk de da beskjed fra banken om at dette gikk på tvers av hvitvaskingsloven og at det derfor ikke var mulig. Banken har i ettertid beklaget at dette ikke ble avdekket i prosessen frem mot lånetilsagn.

Lånet var allerede innvilget og kjøpekontrakt innsendt. Etter å ha fått denne beskjeden, bar det rett tilbake til Statens vegvesen. Det hadde gått under en halvtime siden de forlot stedet. De møtte på den samme saksbehandler, og forklarte hva som hadde skjedd. Saksbehandler fortalte at hun fort kunne ordne at bilen igjen ble registrert på kvinnen, men at de med en gang måtte ringe Tollvesenet for å høre om de kunne få refundert omregistreringsavgiften. Der fikk de beskjed om at de ikke ville få refusjon, selv om registreringen ble tilbakekalt mindre enn en time etterpå.

Samboerparet benyttet sin klagerett, men den 12.10.12 avviste Tollregion Oslo og Akershus søknaden om refusjon av avgiften på kr. 6.512,-.

Dette gjelder ikke fritak for omregistreringsavgift for samboere. Den var jo allerede betalt. Saken gjelder refusjon av et beløp som ble betalt inn feilaktig og som aldri skulle finne sted.

Det er i dag en dispensasjonsadgang fra avgiftsplikten. Det er et krav at det må være et enkelttilfelle og en situasjon som ikke var overveid da avgiftsvedtaket var truffet. Etter mitt syn er det helt åpenbart at Tollregionen her burde sett at avgiften burde vært refundert. Kjøpet ble faktisk hevet og i Stortingets vedtak om tilfeller det kan gis avgiftsfritak er faktisk når kjøpet heves. Dette kjøpet ble hevet i løpet av en time. Hvordan Tollregion Oslo og Akershus kan uttale følgende ”…kan derfor ikke se at det her har oppstått et enkelttilfelle som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet.” er knapt til å tro.

Tollregionen hevder også at et annet krav er at avgiften skal få en utilsiktet virkning. Jeg vil bli svært overrasket om finansministeren hevder denne betalingen er tilsiktet og at staten skal profitere på slike saker. Etter mitt syn må klager få medhold og statsråden må sikre at tolkningspraksis følger lovgivers intensjon.

Slike saker som dette setter norske skatte- og avgiftsmyndigheter i et dårlig lys, strider mot allmenn rettsoppfatning og er negativ for skattemoralen. 

Det kan umulig være statsrådens ønske at private tabber som korrigeres umiddelbart skal være til gunst for staten.

fredag 9. november 2012

Saft suse, for en avgift!På NRK i dag går det en sak om avgifter på alkoholfritt drikke. 

Høyre kommer med to forslag i vårt alternative budsjett som legges frem på torsdag i neste uke. De er et alternativ til regjeringens politikk og budsjett.

Høyre fritok produkter laget av råsaft, saftkonsentrat, juice, nektar og saft av frukt og bær samt konsentrat av disse, for produktavgiften da vi satt sist i regjering.

Avgiftsomleggingen rammer ekte saft, og har ingen tydelig virkning på brus, men går ut over de sunneste alternativene. Frukt og bær inneholder vitaminer, mineraler, fiber og antioksidanter som kroppen trenger. Disse har hatt en nedgang på salget.

Dette går ut over norske fruktbønder og produsenter, f.eks Lerum. 

Regjeringen lar fruktbøndene betale for melkebøndene, siden melk tilsatt sukker har avgiftsfritak. Høyre vil derfor både halvere produktavgiften som ble innført i 2007 og halvere årets generelle avgiftsøkning.

Etter Høyres vurdering vil dette gi ønsket effekt ernæringsmessig og vil bidra til å styrke norsk landbruk og arbeidsplasser. 

I Høyres alternative statsbudsjett som legges frem i neste uke vil produkter laget av frukt og bær tilsatt sukker eller annet søtstoff bli plassert i egen avgiftsgruppe med halvert produktavgift. I tillegg vil vi halvere den generelle økningen som regjeringen påfører norske fruktbønder, saftprodusenter og forbrukere.