søndag 23. august 2009

Venner av den maritime næringen

Venner av den maritime næringen

Inger Stolt-Nielsen har registrert at jeg ønsker å være en venn av den maritime næringen, om jeg kommer på Stortinget etter valget for Høyre. Jeg har laget en egen brosjyre om dette emnet fordi dette opptar meg og er viktig for regionen jeg ønsker å representere. Høyres mål er en levedyktig skipsfartsnæring som både bidrar til bosettingen i distriktene

og gir livsgrunnlag for bedrifter i leverandør- og utstyrsindustrien. Det viktigste er å gi skipsfarten rammebetingelser som gjør det attraktivt å være lokalisert i Norge og å innføre nye regler for opprydning etter skipsforlis for å forhindre miljøkatastrofer.


For å sikre næringens konkurransedyktighet og beholde maritim kompetanse i Norge mener Høyre at rammevilkårene for skipsfartsnæringen må være på nivå med rammevilkårene i EU. Vi ønsker EU-medlemsskap fordi det vil være positivt for norske sjøfolk og rederier. Et vesentlig poeng som gjør at mange ikke flagger inn til Norge er den særnorske formueskatten. Høyre vil fjerne denne for alle, både for pensjonister, småbedrifter og rederier. I tillegg støttet ikke Høyre regjeringens bakholdsangrep på rederiene som tok fra dem over 14 milliarder kroner. Dette emnet pågår det nå to rettssaker på. Høyre håper rederiene vinner den saken.


På den annen side, har Høyre en annen nettolønnsordning enn regjeringen. Mens Venstre vil avskaffe hele ordningen, ønsker Høyre å sikre de nordmenn med offiserutdanning nettolønnsordning. Jeg personlig ønsker å jobbe for at alle sjøfolk kommer inn under ordningen, men den jobben må jeg gjøre om jeg kommer inn på Stortinget. Men i sum er Høyres politikk betydelig bedre for den maritime næringen. Høyre ønsker også oljeleting utenfor Lofoten som vil gi hele vår lokale leverandørindustri, inkludert rederiene, store oppdrag i utbygging, lete - og driftsfasen.


I denne stortingsperioden har man kommet et stykke på veg i den maritime politikken, men jeg er bekymret for fremtiden. Venner av den maritime næringen fra vestlandet fra flere partier går ut av Stortinget nå. Det gjelder særlig Olav Akselsen i Arbeiderpartiet, Ingebrigt Sørfonn i KrF og både Finn Martin Vallersnes og Torbjørn Hansen i Høyre. Få av kandidatene har en spesiell interesse for denne næringen, som er så viktig for oss her i Haugesund-regionen.


Som jeg sa under mitt besøk hos Solstad offshore så kan jeg ikke love å støtte alle krav fra næringen hele tiden. Men jeg kan love at jeg er oppdatert om bransjen, har et positivt utgangspunkt, kan være døråpner, samtalepartner og stort sett i sum bidra med politiske vedtak som tjener regionen. Jeg tror den maritime næringen trenger en fra Høyre fra denne regionen på Stortinget. Det vet Inger Stolt-Nielsen godt, for hun gjorde en kjempejobb for den maritime næringen de fire årene hun satt på Stortinget for Høyre.


Av; Arve Kambe, 3. kandidat for Rogaland Høyre ved stortingsvalget

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar