onsdag 9. september 2009

Hvem skal tenke på Tysvær inne på Tinget?

Av en eller annen grunn har ingen av partiene som stiller til stortingsvalget i Rogaland noen fra Tysvær med sjanse til å komme inn på Stortinget. Det synes jeg er dumt og stiller Tysvær overfor noen utfordringer.

Tysvær er regionens gasskommune. Bedrifter som Statoil Kårstø har vært en av regionens viktigste arbeidsplasser gjennom svært mange år. Det er viktig med politikere på Tinget herfra som er ekte interessert i olje- og gassindustrien. Høyre og jeg er det, og ønsker derfor mer oljeleting utenfor Lofoten, da vi vet at det drypper på lokale bedrifter, også i Tysvær, dersom man finner mer olje og gass.

De rødgrønne har kjempet mot gasskraftverket på Kårstø i fire år, heldigvis uten å lykkes. På mitt besøk hos Naturkraft for halvannen uke siden lærte jeg mer om hvilke utfordringer norske gasskraftverk og norsk industri står ovenfor. Det var Høyre som ordnet rammevilkårene slik at gasskraftverket kunne bygges.

Regjeringen har ønsket å innføre CO2-avgift på innenlandsk bruk av naturgass. Vi vet at lokale bedrifter som Karsten Bjelland, Nærgass og Gasnor er gode eksempler på firma som gir oss innbyggere gass til peisene våre, til matlaging og oppvarming. I tillegg bygges det distribusjonsnett til boligfelt, ferjer og næringsområdet. Blant annet til næringsparken på Gismarvik som i neste fireårsperiode krever et Storting som legger forholdene til rette for industribedrifter og naturgass. Høyre i regjering og meg på Stortinget fra denne regionen er derfor en god kombinasjon, for både Tysvær og regionen.

Regjeringen strammer inn vilkårene for bygging i 100-metersonen. Dette rammer svært mange grunneiere, hytteeiere, entreprenører, huseiere og ikke minst fremtidens innbyggere i Tysvær. Høyre er kraftig motstandere av at Tysvær skal få like strenge vilkår i strandsonen som indre Oslofjord. Vi trenger lokale representanter på Tinget som skjønner dette og Høyre vil trekke hele forskriften som regjeringen nå behandler. Det er viktig med attraktive tomter, støtte opp om reiselivet og bønder som ønsker seg en tilleggsnæring på egen gård. Høyre synes Fylkesmannen i Rogaland har for mye makt og bruker for mye tid på å gå mot lokale ønsker om hytter, båtplasser og nye boliger.

Jeg har lyst å hjelpe Tysværs bedrifter, innbyggere og ta tak i saker som kommer fra kommunestyret i Tysvær. Tysvær har en svært dyktig ordfører i Harald Stakkestad og den gode dialogen vi to har håper jeg vi kan fortsette med, dersom jeg kommer inn på Stortinget etter mandagens valg. Å være regionens mann, betyr også å være Tysværs mann.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar