torsdag 10. september 2009

Hvem skal være regionens mann for Vindafjord?

Hvem skal være regionens mann på Tinget?

Av: Arve Kambe, Høyres 3. kandidat til stortingsvalget

Vindafjord er regionens største landbrukskommune, men også en svært viktig industrikommune. Bedrifter som Westcon, Ølen Betong, Omega, Berge Sag og Hatteland har vært blant regionens viktigste bedrifter og største arbeidsplasser gjennom svært mange år. Det er viktig med politikere på Tinget herfra som er ekte interessert i olje- og gassindustrien. Høyre og jeg er det, og ønsker derfor mer oljeleting utenfor Lofoten, da vi vet at det drypper på lokale bedrifter, også i Vindafjord, dersom man finner mer olje og gass.

Høyre og jeg vet at for mange lokale bedrifter i Vindafjord så rammer formueskatten og arveavgiften for hardt for et familieeide og lokaleid næringsliv. Høyre mener vi må ta vare på bedrifter med egenkapital fremfor å beskatte allerede beskattede midler. Høyre mener det er lov å lykkes og da må vi ha en mer næringsvennlig regjering med et sterkt Høyre i spissen.

Høyre ønsker å fortsette jordbruksavtalen og de årlige forhandlinger med staten, men vil prioritere heltidsbonden og legge forholdene bedre til rette for samdrift, blant annet med å myke opp avstands- og volumbegrensingene og fjerne taket på antall deltakere. Høyre vil legge til rette for at flere bønder kan klare investeringer i nybygg ved skattepolitikk, avskrivningsregler, større kvoter og å fjerne boplikten, samt gjøre det lettere å kjøpe fremfor å leie tilleggsjord ved å tillate fradeling av boligtomten på nedlagte gardsbruk.

Regjeringen strammer inn vilkårene for bygging i 100-metersonen. Dette rammer svært mange grunneiere, hytteeiere, entreprenører, huseiere og ikke minst fremtidens innbyggere i Vindafjord. Høyre er kraftig motstandere av at Vindafjord skal få strengere vilkår i strandsonen enn de man har i dag. Vi trenger lokale representanter på Tinget som skjønner dette og Høyre vil trekke hele forskriften som regjeringen nå behandler. Det er viktig med attraktive tomter, støtte opp om reiselivet og bønder som ønsker seg en tilleggsnæring på egen gård. Høyre synes Fylkesmannen i Rogaland har for mye makt og bruker for mye tid på å gå mot lokale ønsker om hytter, båtplasser og nye boliger.

For mange av oss i denne regionen er det viktig å få realisert de to Røldals-tunnellene på E134 Haukelivegen. Høyre og jeg vil jobbe hardt for at dette kommer i gang allerede i neste stortingsperiode. Deretter må vi jobbe inn strekningen fra Etne sentrum til Kyrping som langt fra holder mål som europaveg! Høyre ønsker også å legge forholdene til rette for å bygge Rogfast så raskt som mulig.

Jeg har lyst å hjelpe Vindafjords bedrifter, innbyggere og ta tak i saker som kommer fra kommunestyret i Vindafjord. Å være regionens mann, betyr også å være Vindafjords mann.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar