lørdag 9. januar 2010

En rettsstat verdig

Min VG-kronikk om at jeg er positiv til datalagringsdirektivet dersom Stortinget tilpasser det til norske krav har ført til debatt. Heidi Nordby Lunde kom med visitter til meg i både VG, blogger, Facebook og Twitter, samt min egen blogg www.arvekambe.no.

Etter mitt syn er det ingen sammenheng mellom å være positiv til datalagringsdirektivet og være for en uthuling av personvernet i fremtiden. Alternativet til datalagringsdirektivet er ikke ingenting, slik man får inntrykk av. Mange av de som er i mot direktivet argumenterer på en måte som gir inntrykk av å støtte i praksis ingen overvåkning. Men mange av dem er også villige til å akseptere å gi slipp på noen friheter for å få reell frihet og trygghet. Nordby Lunde siterer den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som jeg også fullt ut støtter. Men dermed er debatten ikke lengre bare prinsipiell. Debatten blir også en debatt om det er en liberal rettsstat verdig å lagre data i 3-5 måneder, som selskapene gjør i dag med mulighet for politiinnsyn, eller om det er et statlig overtramp på vei mot et overvåkningssamfunn hvis perioden utvides til 6 til 12 måneder. Jeg synes vi er godt innenfor en liberal rettsstat med en utvidelse og bedre lovhjemmel enn i dag.

Et motsvar til tesen om at alle nordmenn kan overvåkes av myndighetene er at alle er potensielt i faresonen for moderne kriminalitet og terror. Staten skal beskytte innbyggere, næringsliv, handel og fri ferdsel. Da må vi oppgi den grenseløse friheten som kan medføre redusert frihet i neste omgang om den ikke oppgis.

All lagring av informasjon medfører fare for misbruk. I det videre lovgivningsarbeidet i Norge bør vi derfor bruke mye energi på å utvikle rettssikkerhetsgarantiene og hvordan fjerne muligheten for misbruk av informasjonen. Det er en svakhet med direktivet i dag. Likeså synes jeg høringsperioden må behandle følgende problemstilling: Hvorfor skal man betale for ekstra e-posttjenester hos Telenor hvis man kan flytte over til Gmail, hvorfor bruke IP-tjenester hos Nextgentel når man bruke Skype og unngå datalagringen? Hvorfor bruke kontantkort eller teleskrittbaserte mobilabonnement når man kan velge fastprisabonnement og unngå datalagring? Dette må vi få gode svar på i høringen.

I et samfunn hvor stadig mer av kommunikasjonen foregår elektronisk må politiet få bedre betingelser for å følge de kriminelle slik at oppklaringer kan skje. I gamle dager kunne man riste av seg politiet ved å kjøre fra dem, eller å ta en uventet sving bak en krok, eller gjemme seg i skogen. Det gjøres hver dag i dag. På nettet. Et poeng med etterforskning er ikke bare å finne skyldige i kriminelle handlinger, men også å utelukke uskyldige. Derfor vil direktivet gjøre det lettere å utelukke mistenkte.

Debatten bør dreie seg om å gjøre direktivet bedre i en norsk setting, i stedet for å avvise det totalt. Å si ja til direktivet betyr ikke at man hyller det 100%, men at man aksepterer at samfunnet har utviklet seg slik at myndighetene trenger nye virkemidler i kampen mot nye kriminelle metoder.

1 kommentar:

  1. Hvis vi ikke oppgir frihet nå, da vil vi miste mer frihet neste gang friheten står på spill? Skremmende å høre noen si sånt.

    Hva skjedde med "Uskyldig til det motsatte er bevist"? Du ønsker at politiet skal dokumentere at alle er uskyldige, for å ta skyldige?

    Dagens lovverk må revideres, politiet får altfor lett og enkel tilgang på loggene. Det er heller ikke bra nok krav til at lagringen er sikret, slik at ikke uvedkommende får tilgang. Politiet bør ikke få tilgang bare med å vifte med fingeren, og lagringen bør gjøres mye sikrere. Vi kan gjøre det på egenhånd uten datalagringsdirektivet og uten lange lagringsperioder.

    SvarSlett