torsdag 11. november 2010

Kleppa trenger Høyre!

Saken om at statsråd Magnild Meltveit Kleppa ikke får bygge huset sitt av Fylkesmannen i Rogaland viser at statlige myndigheter legger seg opp i saker som lokalsamfunnet selv kan løse.

Høyre vil redusere fylkesmannens makt og fjerne innsigelsesmuligheten i slike saker.

Denne saken streifer også innom strandsoneforvaltningen som regjeringen skjerper inn over hele landet.

Regjeringen ønsker heller ikke å redusere fylkesmannens makt slik Høyre ønsker og nå får dessverre Kleppa smake sin egen medisin.

Det er bra at det er likebehandling for vanlige innbyggere og statsråder, men denne saker viser at Kleppa er tjent med Høyre i regjering!

Høyre sa ja til hennes søknad både lokalt og fylkeskommunalt og vi kan hjelpe henne til nytt hus om noen år når vi kommer i regjering!

Høyre er tilhengere av privat eiendomsrett og lokalt selvstyre.

1 kommentar: