tirsdag 9. november 2010

Heia foreldre!

Debatten raser om ”pappakvoten”- regjeringen øker fedrekvoten til 12 uker med å ta en uke fra mammakvoten, Kvinnepanelet, NHO og Likelønnsutvalget vil ha en tredeling av hele permisjonsperioden og deler av Arbeiderpartiet ønsker en halvpart til mor og en halvpart til far.

Høyre vil at vi foreldre skal få bestemme dette selv. Tenk det du. Hele permisjonstiden skal kunne deles mellom foreldrene slik vi finner det best for oss selv. Hvert barn som fødes er et unikt lite menneske som trenger omsorgsløsninger tilpasset akkurat seg. Ingen barn er like. Heller ikke foreldre og familier. Det er utgangspunktet for Høyres familiepolitikk.

Nå er jeg så heldig at jeg nylig har hatt seks ukers pappaperm og i likhet med de aller fleste i vår generasjon er det helt naturlig at vi begge skal ta ut permisjon med barna våre, ikke på grunn av likestillingshensyn, men på grunn av at vi begge vil ha verdifull egentid med barna våre. Det er ikke noe vi gjør fordi regjeringen har bestemt at det er riktig, men fordi vi mener det er riktig for oss.

Det regjeringen nå gjør er at de snikinnfører en tredelt. Budskapet til landets småbarnsfamilier er tydelig: ”det er regjeringen som vet best hvordan dere skal organisere hverdagen deres”.

Høyre ønsker å la foreldre selv få bestemme fordelingen av permisjonsukene. Det vil verken bli færre permisjonsuker totalt eller færre rettigheter for pappa, selv om enkelte fremstiller det sånn i media. Høyre går faktisk inn for å styrke pappas rett til foreldrepermisjon, ved å gi ham selvstendig opptjeningsrett til permisjonen. Det er fortsatt sånn at lovverket legger opp til at det er mor sin opptjening som avgjør om pappa skal få kvoten sin. Det er slett ikke god likestilling.

Dagens fedre trenger ikke kvoteres til å ta ansvar hjemme. Vi trenger heller ikke tvinges hjem til våre nyfødte barn. Vi har selv et sterkt ønske om å ta del i sine barns liv og kjemper med nebb og klør både for muligheten til å ta ut permisjon, men også å få mulighet til sammen med mor å bestemme når, hvordan og hvor lenge. Derfor har vi ingen tro på Arbeiderpartiets skremselspropaganda om at fedre ikke vil ta ut permisjon om fedrekvoten frigjøres. At noen bruker sin valgfrihet på en annen måte enn hva de rødgrønne mener er rett, mener jeg og Høyre er til å leve med. Staten kan ikke detaljstyre hverdagen vår også.
Utviklingen går i rett retning og Høyre vil la familien fortsette selv.

Høyres familiepolitikk baserer seg på respekt og valgfrihet. Vi har tillit til at den enkelte og familiene tar de riktige valgene for seg. For det er ikke sånn at alle barn og familier er like og passer de samme løsningene. Med dagens fedrekvote blir familier hvor far ikke har mulighet eller råd til å ta ut kvoten, straffet ved at de mister de permisjonsukene som i dag er forbeholdt far. Det går først og fremst ut over barnet. Hvorfor skal ikke mor få noen uker ekstra hvis far ikke har anledning å bruke dem? I dag tar staten disse ukene fra familiene. Med fri deling av hele foreldrepermisjonen sikrer vi at barnet får all den verdifulle tiden både med mor og far det første leveåret som barnet har krav på. Det er god og riktig familiepolitikk.

Debatten om fedrekvoten har blitt redusert til en debatt om likestilling. Derfor er det verdt å minne om hvorfor vi i det hele tatt har foreldrepermisjon. Det er av hensyn til barnet, ikke likestilling. Med fedrekvote og tredeling er det faktisk bare en virkelig tapende part i de tilfeller hvor politikernes gode intensjoner ikke lar seg gjennomføre, nemlig barnet. Det vil ikke vi i Høyre være med på!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar