mandag 25. oktober 2010

Hev grensen for tollfri import!

I dag er grensen for at vi som forbrukere skal slippe å betale toll på egne bestillinger av småvarer fra utlandet på kr. 200,-.

Offisielle tall viser at det i 2008 var 317.000 tollekespedisjoner på varer under kr 1.000.- til Norge. Med andre ord: småverdier skaper mye byråkrati.

Satsen på kr. 200,- har stått helt stille siden 1975 (!). Det er liten tvil om at tiden har løpt fra beløpet og at de færreste kan i dag bestille filmer, musikk, klær eller andre produkter som norske butikker ikke kan tilby uten at man faller innenfor byråkratiets og myndighetenes avgiftsregime.

Det er liten tvil om at det må være en grense for å sikre at ikke avgiftsfritaket går ut over norske butikker som selger samme eller lignende varer. Høyre er opptatt av å finne et bedre balansepunkt mellom forbrukernes interesse av handlefrihet og næringslivets behov for like konkurransevilkår.

Høyre vil derfor fremme et forslag om å doble frisatsen til kr. 400,- i forbindelse med vårt alternative statsbudsjett for 2011.

Vi er en del av et moderne samfunn hvor forbrukerne stadig henvender seg til verdensmarkedet for å kjøpe ting de vil ha. Da må staten følge opp slik at man ikke møter enkeltindividets småkjøp på internett med et massivt byråkrati som kun gir staten sterkt begrensede inntekter.

Høyre vil også både stemme imot regjeringens innføring av moms på e-bøker og det nye forslaget om å innføre moms på tjenester vi som forbrukere kjøper og laster ned fra internett fra utenlandske nettbutikker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar