tirsdag 19. oktober 2010

Nødvendig med taktskifte for E-134-Haukelivegen

På tirsdag 19. oktober arrangeres det et stort og viktig folkemøte for regionens viktigste vei, E-134 Haukelivegen på Etne Kulturhus. Det å jobbe for å realisere flere av prosjektene på Haukelivegen er en av mine viktigste oppdrag etter at jeg ble valgt til å representere regionen vår på Stortinget.

Jeg har lyst å peke på hva som er status, utfordringer og vegen videre for å lykkes med å gjøre Haukelivegen mye bedre.

Arbeidet for å få realisert to nye tunneler mellom Seljestad i Oddadalen og Ulevåvatn på Haukelifjell er kommet et langt skritt videre når nå Hordaland fylkeskommune og andre berørte kommuner har vedtatt å opprette eget bompengeselskap. Målet er at selskapet stiftes ganske snart og at selskapet skal finansiere reguleringsarbeidet for tunnelene gjennom en fylkeskommunal lånegaranti. Selve kostnaden er estimert til kr 3 milliarder og vil bidra til betydelig innsparing i kjøretid (25 minutt for vogntog) og halvert drivstoffbruk på samme strekning. I tillegg vet vi at behovet for kolonnekjøring på strekningen vil kunne fjernes i sin helhet.

Men for at reguleringsarbeidet kan starte venter vi alle nå på at samferdselsdepartementet skal ferdigbehandle konsekvensutredningsrapporten som er utarbeidet. Da kan Statens vegvesen utarbeide planprogram og starte arbeidet med reguleringsplan og bestemmelser. Det må være et mål for oss alle at reguleringsplanen for tunnelene er ferdig regulert i 2011 og at saken går gjennom kvalitetssikring slik at Stortinget kan behandle egen sak om tunnelene helst i 2012, men kanskje i 2013. Deretter er målet at byggingen kan starte i desember 2014 med åpning i 2017. Det er en del av min jobb å sørge for at regjeringen gjør jobben sin og passe på at fremdriften blir jevn og at statsbudsjettene setter av penger i fremtiden. Dessuten er det viktig å finne en modell som sikrer at mest mulig av bompengene går med på å betale veg og ikke renter og administrasjonskostnader.

Samtidig må vi også ha fokus på en viktig vegstrekning i Telemark, nemlig helt ny tunnel mellom Århus og Gvammen. Denne korter inn Haukelivegen med 11 km og fjerner det bratte partiet over Nutheimskleivane mellom Seljord og Hjartdal. Denne er fullfinansiert av staten og er planlagt å ha byggestart i 2012 med åpning i 2015. Her må vi også passe på at regjeringen holder løftene om denne viktige tunnelen for E134.

Vi vet også om de store planene om å få ny veg under Kongsberg i stedet for å kjøre midt gjennom trange sentrums- og boliggater på vår veg til Oslo. Dette prosjektet er også kommet svært langt og forventes oppstartet i 2012-2013.

I vår del av Haukelivegen kommer snart ny Stordalstunnel. Den åpner i 2013. I tillegg er det en rekke mindre strekningsvise tiltak i Tysvær og Vindafjord.

Vi må aldri ligge på latsiden og når nye prosjekter er vedtatt, er tiden inne for å ha gode planer for nye etapper. Det er ingen tvil om at strekningen Stordalen-Etne-Ølensvåg-Knapphus er overmoden for modernisering, utvidelser og delvis nye traseer. Ikke minst gjelder dette utfordringene Etne sentrum har og i enda sterkere grad vil få i fremtiden med tungtrafikk og gjennomgangstrafikk. Her må vi jobbe godt sammen lokalt, regionalt og nasjonalt slik at vegene blir tryggere og bedre.

Regionen har stått sammen om E-134 Haukelivegen og bygget gode allianser på tvers av kommuner, fylker og næringsliv. Det som er viktig fremover er å beholde enigheten og at diskusjonen om en svært lang eller to ganske lange tunneler ikke splitter regionen på en slik måte at andre veger vinner frem i kampen om planleggingsressurser, statlige midler og oppmerksomhet fra beslutningstakerne. Derfor ser jeg frem til at Statens vegvesen snart offentliggjør en faglig vurdering av de ulike tunnelalternativene slik at vi alle sammen kan ha fokus på en ting. Det beste for E-134!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar