mandag 13. desember 2010

Hva er alternativet til DLD?

Hva er alternativet til DLD?

Mange motstandere av direktivet fremstår som om alternativet ikke er lagring i det hele tatt.

Til nå har motstanderne av datalagringsdirektivet vært i en felles leir. Det er på tide at datalagringsmotstanderne kommer opp av skyttergravene og diskuterer datalagring på likere vilkår. Og da flyttes debatten bort fra det prinsipielle til graden av datalagring.

Nå vil nok motstandene dele seg i flere grupper; de ideologiske som er kompromissløse og ikke vil ha datalagring, de som er mot direktivet, men som ikke er klar over alternativet og de som er mot direktivet, men for lagring.

Senterpartiet foreslår en norsk variant av datalagringsdirektivet. Et slikt forslag avklarer for første gang et helhetlig alternativ fra de såkalte motstanderne av datalagring.

Jeg har noen spørsmål til motstanderne av datalagringsdirektivet.
• Er vi enige om at datatrafikk må lagres?

• Forsvinner trafikkdataene og muligheten for å få innsyn i disse dersom man ikke vedtar DLD?

• Kan datatrafikk gjøres tilgjengelig for politiet, eller skal det bli slutt på det?

• Vil dere i så fall bruke samme mekanismer for å sikre at dataene ikke blir misbrukt? Vil et nei til datalagringsdirektivet bidra til at norsk lagring blir sikker? Hvorfor er det i så fall i motsetning til et datalagringsdirektiv?

• Er det ikke bedre at en domstol skal ta avgjørelsen om tilgang til trafikkdata enn slik som i dag med Post- og teletilsynet?

• Er det ikke bra at direktivet er ment å kjempe mot alvorlig kriminalitet og hva skal politiet gjøre for å etterforske fremtidens kriminalitet hvis politiet ikke kan bruke trafikkdata? Er ikke trafikkdata et slags digitalt fotspor og fingeravtrykk som erstatter det politiet kan bruke i den virkelige verden?

• For de som er positiv til lagring, men ikke lagringsplikt, har man da tenkt over at man da ikke får disse dataene i fremtiden?

• Fremtidens lagring av trafikkdata for fakturahensyn vil forsvinne eller reduseres, grunnet fastpris og gratistilbud. Hvordan skal man da sikre denne informasjonen hvis man ikke kan vise til et lovverk?

• Politiet har brukt trafikkdata fra mobiltelefoner i over 16 år. Skal de ikke få lov til dette lengre? Hvis de skal så er jo også motstanderne for bruk og innsyn i trafikkdata og da er vel uenigheten på nyanser og ikke prinsipper?

• Ingen har noen gang brukt mobil eller internett i Norge uten at politiet har tilgang til deres data. Kripos opplyser at trafikkdata brukes i halvparten av alvorlige straffesaker. Enda høyere i de mest alvorlige sakene, 75% i alle drapssaker og politiet sier videre at trafikkdata er viktige i 80% av sakene der de hentes inn. Tror man ikke på disse tallene eller er man villige til å si at dette ikke er viktig nok for etterforskningen?

• Senterpartiet og andre åpner for å videreføre dagens praksis som altså innebærer overvåking og tilgang for politiet. Er det ikke da underlig hvis man synes det er helt greit å inkludere de samme forslagene som direktivet innebærer i norsk lov, mens man er mot å innføre de samme reglene ved å innføre et EU-direktiv?

• Er det motstanden mot norsk EØS-avtale som er avgjørende for noen av motstandere og ikke hensynet til personvern?

• Høyre verdsetter norsk næringslivs tilgang til EU-markedet innen EØS-avtalen. Hvorfor skal vi legge ned veto mot et direktiv med et innhold som noen av motstanderne likevel vil innføre i egen norsk lov?

• Kanskje muligheten for et veto mot EU er så forlokkende at man sluker hva som helst i Sp?

Høyres stortingsgruppe har ikke konkludert i denne saken. Både landsmøtet, sentralstyret og mange tillitsvalgte er svært skeptisk og partiet har listet opp en rekke krav for å kunne si ja til datalagringsdirektivet. Jeg har sagt at det er flere ja-argumenter, enn nei-argumenter.

Høyres landsmøte vedtok noen klare begrensninger for at regjeringen skal få Høyres støtte. Blant annet en høyere strafferamme enn regjerings forslag, maksimal lagringstid på seks måneder, krav om kryptering og såkalt lukket lagring av data, at data ikke kan hentes ut uten samarbeid mellom leverandør og politiet og at utlevering av data skal kun skje etter rettslig avgjørelse. I tillegg ønsker Høyre å styrke Datatilsynets rolle.

Jeg synes det er på tide at motstanderne av datalagringsdirektivet fremmer sitt alternativ. Det er for enkelt å bare være imot. Trafikkdata vil fortsatt eksistere uavhengig av et datalagringsdirektiv og eksisterer i dagens Norge uten et direktiv.

Jeg gleder meg til prosessen i Høyres stortingsgruppe og ser frem til en grundig behandling av saken.

3 kommentarer:

 1. • Er vi enige om at datatrafikk må lagres?

  Det er en teknisk nødvendighet.

  • Forsvinner trafikkdataene og muligheten for å få innsyn i disse dersom man ikke vedtar DLD?

  Nei, men de endres. Hvis ikke ville dld i utgangspunktet ikke hatt noe poeng.

  • Kan datatrafikk gjøres tilgjengelig for politiet, eller skal det bli slutt på det?

  Tilgang for politiet er vel og bra, ved behov. Generell tilgang ala NAV-skandalen og Altiboks-saken går langt utover "tilgang ved behov i tilfeller alvorlig kriminalitet".

  Her er og var det langt mer generell tilgang, uten noe overordnet kontroll eller krav til dokumentasjon.

  Storberget har bekreftet at den generelle tilgangen til Simonsen i jakten på fildelere vil bestå med dld. Så her har vi sklidd ut lenge før dld er vedtatt, både i forhold til behovet for domstolens godkjennelse av de enkelte tilfeller, og i forhold til fortusetningene om "alvorlig kriminalitet".

  • Vil dere i så fall bruke samme mekanismer for å sikre at dataene ikke blir misbrukt? Vil et nei til datalagringsdirektivet bidra til at norsk lagring blir sikker? Hvorfor er det i så fall i motsetning til et datalagringsdirektiv?

  Det ligger i sakens natur at distribuert lagring uten noe overliggende form for samkjøring eller standardisering av lagringsmetode og tilgang til dataene gjør det mye vanskeligere å misbruke informasjonen.

  • Er det ikke bedre at en domstol skal ta avgjørelsen om tilgang til trafikkdata enn slik som i dag med Post- og teletilsynet?

  Det er vanskelig å si. Men som påpekt ovenfor, dette er i alle tilfelle en illusjon. Utglidning er vedtatt før dld er vedtatt.

  • Er det ikke bra at direktivet er ment å kjempe mot alvorlig kriminalitet og hva skal politiet gjøre for å etterforske fremtidens kriminalitet hvis politiet ikke kan bruke trafikkdata?

  Nå må du ikke være uredelig. Mangel på dld medfører ikke at politiet ikke kan bruke trafikkdata, slik da allerede kan!

  • Er ikke trafikkdata et slags digitalt fotspor og fingeravtrykk som erstatter det politiet kan bruke i den virkelige verden?

  At noe er et hjelpemiddel for politiet betyr ikke automatisk at det skal innføres. Slike argumenter kan brukes om enhver form for overvåking, inntil vi har et fullstending overvåkingssamfunn.

  Man må se på kost/nytte av de enkelte tiltak. Dld har en svært høy kost, og en ikke-utredet nytte.

  Og det finnes mange argumenter for at nytten er minimal. Det er for eksempel teknisk trivielt å unngå å legge igjen spor når man ønsker det.

  Og når informasjon skal benyttes i ettertid av kriminelle handlinger, så er det vanskelig å benytte det til å unngå enkelte handlinger, slik som selvmordsbombere, som jo åpenbart er nye personer hver gang.

  • For de som er positiv til lagring, men ikke lagringsplikt, har man da tenkt over at man da ikke får disse dataene i fremtiden?

  Av tekniske årsaker MÅ man lagre trafikkdata en viss tid.

  SvarSlett
 2. Interessant blogg, men det vitner om at debatten forsøkes tåkelagt.

  DLD dreier seg om ytringsfrihet, demokrati og enkeltindividets rett til å slippe innblanding fra staten. DLD er storskala overvåking.

  Muren ble revet for litt mer enn 20 år siden. De fleste av oss kan huske hvordan det var i Øst-Berlin. En eventuelle innføring av DLD er definitivt feil retning og destruktivt på alle tenkelige måter.

  De som ivaretar lover og retter i Norge har de mulighetene de trenger for å utøve sitt arbeid. Vi trenger altså ikke noe alternativ, vi har allerede det som trengs.

  Høyre-mann... i alle fall enn så lenge - jeg er redd Høyre vil bli sterkt påvirket av et ja i denne saken.

  Lytt til grasrota - vi finns i Høyre også
  Lytt til ungdomspartiene
  Og til slutt, hva om Høyre håndterer denne saken demokratisk, send den ut på uravstemning

  SvarSlett
 3. Hei Arve,

  Flott at du tar opp disse spørsmålene. Jeg har allerede skrevet mye om Datalagringsdirektivet, alternativer og eksisterende lagringspraksis i følgende artikler:

  http://www.bekkelund.net/2010/05/12/alternativer-til-datalagringsdirektivet/
  http://www.bekkelund.net/2010/06/08/alternativet-til-datalagringsdirektivet-del-2/
  http://www.bekkelund.net/2010/12/08/lokasjonsdata-og-datalagringsdirektivet/

  Nøl ikke med å legge igjen kommentar eller å ta kontakt på http://www.bekkelund.net/kontakt/ hvis du har ytterligere spørsmål.


  Mvh Martin

  SvarSlett