fredag 25. februar 2011

Mageplask for Giske - igjen!

Da regjeringen slo på stortromma om bortfall av revisjonsplikten for små selskaper (AS) før jul, trodde man at dette gjaldt over 130.000 selskaper. Men regjeringen har strammet inn på oppløpet og 42.000 AS som trodde de fikk julepresang av regjeringen får seg nå en negativ overraskelse.

Dette ble kjent da Finanskomiteen komiteen på Stortinget i går avga sin innstilling til endringer i revisorloven.
 
Dette er et gedigent mageplask for Trond Giske og tusenvis av bedrifter ble i dag skuffet over regjeringen nok en gang.
 
Etter skattereformen etablerte mange holdingsselskaper med formålet å eie aksjer i andre selskaper. Mange av disse selskapene er tilnærmet uten aktivitet og dersom man skal revidere disse selskapene må en naturlig også ha revisjon av datterselskapene.

Dette fører til tapt svekkelse for disse selskapene til en verdi fra kr. 390 millioner til kr. 840 millioner. Dette utgjør nesten en fjerdedel av hele forenklingen som regjeringen la til grunn skulle skje ved lanseringen av forslaget.

Høyre fremmer forslag i Stortinget om at også små konsern skal omfattes av revisjonsfritaket dersom de totalt sett har en samlet omsetning under fem millioner kroner.
 
Høyre kommer også til å arbeide for at ansvarlige selskaper (ANS) med omsetning under fem millioner kroner skal slippe revisjonsplikt uavhengig av dagens eiergrense på fem eiere. Dette vil spesielt landbruket få fordel av etetrosm dette er en svært vanlig eier- og organisasjonsform i norsk landbruk. Høyre som er skuffet over at regjeringen ekskluderer små selskaper i landbruksnæringen fra forenklingen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar