onsdag 2. februar 2011

Behov for nye grep for maritim utdanning i Norge

Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) fikk høsten 2007 i oppdrag av Næring- og handelsdepartementet, og i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, å utrede norsk maritim utdanning på alle nivåer, videregående opplæring, fagskoler og høyskoler.

I regjeringens "Stø kurs" pekes det på utfordringer med et spredt utdanningstilbud, lite samarbeid og at få velger maritim utdanning.

Situasjonen for maritim utdanning og behov for fremtidig arbeidskraft tilsier økt fokus på kvalitet og også strukturelle grep i antall utdanningssteder.

En arbeidsgruppe nedsatt av MARUT fremmet for ett år siden en innstilling med forslag til ny nasjonal struktur for maritim offiserutdanning. Utvalget anbefaler konsentrasjon av utdanningstilbudet, differensiert utdanningsløp, rekrutteringsarbeid, en nasjonal rammeplan, samarbeid og arbeidsdeling, kompetanseutvikling, investeringer i infrastruktur og økt FoU-virksomhet.

Jeg har utfordret næringsminister Trond Giske til en interpellasjon i Stortinget torsdag 3. februar 2011.

Min utfordring til regjeringen er; Hva vil statsråden gjøre for å styrke maritim utdanning i tråd med dette?

Jeg håper statsråden plukker opp hansken i morgendagens debatt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar