mandag 6. juli 2009

Grunnloven, skipsfart og regjeringen

Av: Arve Kambe, 3. kandidat for Rogaland Høyre ved stortingsvalget

Grunnloven og skipsfarten
Regjeringen kom med et svært skadelig bakholdsangrep på landets rederier når Stortingets vedtok opphør av den gamle rederiskatteordningen i forbindelse med innføring av ny. Regjeringen økte skatteregningen med 21 milliarder over ti år, mens sju av disse kan avskrives mot gjennomføring av miljøtiltak Striden handler om en regjering kan endre et lovverk, gi det tilbakevirkende kraft og presentere en skattebombe til et uforberedt næringsliv. Tingrettsdommen i Aust –Agder som gav regjeringen medhold argumenterer med at Stortinget (de rødgrønne) visste hva de gjorde og at det ble flertall for en sak som var grundig utredet. Oslo tingrett avga uken etter, i en helt lik sak, en helt annen dom, som jeg synes samsvarer mer med rettsoppfatningen. Det handler om grunnlovens vern mot lover med tilbakevirkende kraft og å sette grenser for flertallsstyre.

Det fører til at rederiene nå bruker egenkapital for å regnskapsføre skatteregningen som kom nesten ut av det blå. For Solstad på Karmøy ble det hele kr. 393 millioner! Også Eidesvik, Knutsen og Østensjø har lignende skatteregninger å betale. Penger som Høyre vet kunne vært brukt til investeringer, egenkapital og videre vekst. Dette ville også kunne gitt oppdrag til vår utsatte verftsindustri.

De rødgrønne trengte penger til å holde løfter de lenge har brutt, og fant et ”lett” bytte. Hvem synes synd på skipsredere, tenkte nok de og krevde skatt for ti år bak i tid. Det er ikke hverdagskost at staten blir saksøkt for brudd på grunnloven og attpåtil taper i tingretten. Rederiene har en god sak, og Høyre mener denne skatteregningen aldri burde blitt sendt. Dessuten har Høyre foreslått at regjeringen for skams skyld, burde utsatt skatteregningen, slik at den ikke kom samtidig med finanskrise og lånetørke. De tre rederiene som har tatt opp kampen på vegne av alle, ønskes lykke til av Høyre og meg,

Høyre vet at norske rederier er svært viktig for nasjonen. I denne regionen har vi svært mange av dem. Bedrifter som er viktige for sjøfolkene våre, verftsindustrien, underleverandører, shippingmiljøet og for svært mange hjem i Haugesund-regionen.

Jeg tror det er viktig at det finnes stortingsrepresentanter som er venner av den maritime næringen og som skjønner innsatsen som legges ned og dermed påvirke hvilke politiske løsninger som kan bidra til at dette kan fortsette. Mange slike politikere forsvinner ut av Stortinget nå, fra ulike partier. Få er igjen, og færre ser ut til overta arven. Jeg tror det er svært viktig for både vår region og skipsfarten at Høyre er representert på Stortinget fra Haugesund- regionen. Jeg har lyst å gjøre en jobb for det maritime miljø og skipsfarten i denne regionen på Stortinget. Jeg ber derfor om støtte til dette ved stortingsvalget i år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar