torsdag 7. juli 2011

Driver UDI med forskjellsbehandling av norske kvinner?

Jeg er blitt kontaktet av en etnisk norsk kvinne som i to og et halvt år har vært gift med en mann med utenlandsk opprinnelse. Han har fått avslag på arbeids- og oppholdstillatelse. UDI mener at ekteskapet er pro forma. Avslaget er basert på betraktninger om aldersforskjell, kultur og intensjoner.

Den norske kvinnen opplever at UDI tar beslutninger basert på generelle betraktninger om alder og kultur, uten å prøve å avklare eller dokumentere hva som er tilfelle i det konkrete ekteskapet. Hun opplever at UDI tar sin beslutning ut fra hva de tror mannen har tenkt da han inngikk ekteskapet. Hun opplever at dette setter rettssikkerheten ut av spill, da det ikke er mulig å dokumentere hva folk har tenkt. Det kan verken det impliserte ekteparet og for den saks skyld heller ikke UDI. Grunnen til at jeg velger å sette fokus på denne saken er UDIs måte å argumentere på og det som etter mitt syn kan være mangel på dokumentasjon, rettssikkerhet og likestillingshensyn.

Paret møtte hverandre våren 2008. Mannen var da asylsøker. De ble venner og etter hvert ble de et par. På høsten søkte de Folkeregisteret om å kunne gifte seg. De fikk klarsignal fra Folkeregisteret, og giftet seg i den lokale kirken med familie og venner til stede i desember 2008.

To år etterpå ble mannen bedt om å reise ut av landet for å søke om familiegjenforening med sin kone fra hjemlandet. Han gjorde som han ble bedt om. I de to årene fra ekteskapet ble inngått og til han reiste, levde de sammen som ektepar.

Begge hevder at det er ekte kjærlighet mellom dem. Gjennom bilder, utsagn fra familie, arbeidsgivere, kolleger, venner og mennesker som har delt deres felles fritidssysler, har de dokumentert at de har levd sammen. Det rutinemessige intervjuet hos Politiet viste også sammenfallende svar fra de to partene. Paret har gjentatte ganger invitert til inspeksjon i hjemmet, så de kunne få vise fram at de levde sammen, og inspeksjonen kunne gjerne gjøres uten forutgående varsel.

Norsk lovgivning skal beskytte eksisterende familieliv. Her har vi et ekteskap som er inngått etter at norske myndigheter ga klarsignal for det, og der partene hevder å være glade i hverandre og der de kan dokumenter sitt samliv. De holder også god kontakt nå når de bor i hver sin verdensdel og kona vil besøke sin mann så snart ferien tillater det.

Problemet i slike saker er å bevise sannsynlighetsovervekt for at ekteskapet er reelt eller pro forma. Der ekteskapet er pro forma, er det selvfølgelig riktig å gi avslag. Men der ekteskapet er reelt, er det i praksis umulig å dokumentere kjærlighet hvis saksbehandler ikke er enig. Når UDI framsetter påstander om pro forma ekteskap, faller bevisbyrden på dem. Da må en kunne forvente at bevisene og dokumentasjonen er knyttet til det konkrete ekteskapet, og ikke bare er basert på generelle betraktninger om alder og kultur. Saken reiser spørsmål om hva som er gode nok eller ikke gode nok grunner når etniske nordmenn gifter seg med utenlandske statsborgere. Kvinnen er i dette tilfelle eldre enn sin mann. Og det er her problemet ligger for mange norske kvinner. Det er relativt vanlig for norske menn å gifte seg med yngre, i mange tilfeller svært yngre kvinner. Det vekker sjelden svært stor oppsikt utover litt folkesnakk i starten. Men for en kvinne som faktisk finner kjærligheten til en yngre mann så stiller samfunnet med helt andre normer og folkesnakk. I tillegg er det også slik at UDI kan hevdes å praktisere ulike regler for unge utenlandske kvinner og unge utenlandske menn.

Det kan ikke være statens oppgave å være moralsk dommer over aldersforskjell på godt voksne mennesker som gifter seg med hverandre av egen vilje, uansett om det er kvinnen eller mannen som er eldst. Ekteparet skriver i et brev til meg at de opplever at deres rettssikkerhet ikke blir ivaretatt i denne saken, da all deres dokumentasjon om reelt samliv blir satt til side, samtidig som UDI i realiteten ikke framlegger dokumentasjon knyttet til dette konkrete ekteskapet. Beslutningen synes basert på betraktninger om hva UDI tror ektemannen har hatt som tankegrunnlag da han inngikk ekteskapet. De poengterer at det er umulig å dokumentere tanker og følelser, og det gjelder både for dem selv og for UDI. Skal dokumentasjon om reelt samliv mellom en nordmann og en utlending settes til side, må vi kunne forvente at UDI baserer seg på fakta i de konkrete sakene som er til behandling, ikke generelle betraktninger.

Jeg synes det er viktig at UDI sørger for at beslutninger tas på basis av dokumentasjon på saker til behandling og ikke på generelle betraktninger, samt å likebehandle kjønnene også i tilfeller ved større aldersforskjell. Er ekteskapet pro forma, skal det selvsagt annulleres. Men i dag opplever mange kvinner at de ikke har den rettssikkerheten som de forventer man skal ha når de finner kjærligheten. Det er ikke god likestillingspolitikk.

3 kommentarer:

 1. Jeg vet om et ektepar som har vært gift i over 5 år der mannen er utvist fordi han begikk en feil for 7 år siden. Han oppga feil navn, noe han i etterkant beklaget og innrømmet og sonet fengselstraff for i 30 dager. Mannen ble fratatt arbeidstillatelse og måtte slutte i jobben han hadde hatt i 3 år og ble utvistfor 2 år. Ved klage til UDI via advokat,skriver saksbehandler at ektefellen( kona) kan klare seg godt uten utenlendingen. Det førte til en forferdelig sterk reaksjon hos ekteparet. I dag sitter de på hver sin kant av verda og ringer til hverandre annen hver dag. Økonomien er anstrengt, depresjonen og fortvilelsen er tung.

  SvarSlett
 2. Denne historien er ikke unik! Historier som dette er et tragisk utslag som følge av regjeringens innstramming i utlendingspolitikken. Det er skammelig at dette skjer i et land som Norge! Takk, Arve Kambe, for ditt flotte innlegg!

  Historien er ikke ulik min egen. Jeg traff mannen min i utlandet. Vi har to års bryllupsdag om en uke, og fortsatt sitter vi i hver vår verdensdel og venter på klarsignal fra myndighetene til å få leve sammen. Vi dokumenterer realiteten i ekteskapet så godt og grundig vi bare kan. Myndighetene gjør alt for å trenere og mistenkeliggjøre vår dokumentasjon, samtidig som de hevder at ”utsikten til i en oppholdstillatelse i Norge fremstår som søkerens hovedformål...”. Det er tøft å høre fra sitt eget lands myndigheter! Norske myndigheter setter seg som dommer over min egen vurdering av hvem jeg har valgt å leve mitt liv med.

  Min mann har ikke brutt loven eller gjort noen feil! Eller det vil si, etter at han søkte familiegjenforening med meg, har han av norske myndigheter fått status som lovbryter. Brutt Utlendingsloven! Sammen med avslaget om familiegjenforening fikk han forhåndsvarsel om utvisning fra landet og i praksis hele Schengen-området. Utvisning etter Utlendingsloven forutsetter et grovt brudd på norsk utlendingslov. Myndighetene antar jo at hans hensikt med ekteskapet kun er for å få opphold i riket, ergo har han brutt Utlendingsloven ved å gi ”uriktig og villedende informasjon”. Dette på tross av at han aldri har satt sin fot i Norge!

  Ja, vi har to års bryllupsdag om en uke. Jeg reiser og besøker min mann i alle ferier. I år er vi ”heldige”, fordi jeg har ferie på et tidspunkt som gjør at vi kan feire denne merkedagen sammen. Hvor lenge skal vi måtte vente? Hvor lenge skal myndighetene overse våre bevis på at ekteskapet vårt er ekte? Hvor lenge skal myndighetene fortelle meg at min mann har giftet seg med meg kun for å få opphold i riket, at han egentlig ikke elsker meg?

  HVOR ER RETTSSIKKERHETEN?

  SvarSlett
 3. Jeg sitter her idag på vår 2 års bryllupsdag, alene, mens min kjære sitter på andre siden av verden, alene.
  Ingen lovbryting av noe slag, "kun" enkelt og greit mistanke og dermed påstand om pro forma. Alle våre bevis slås i bakken, taes ikke hensyn til, selv om det med enkelt kjapt blikk burde kunne fastslåes ved å se på våre bilder, at det er kjærlighet som lyser fra oss begge to.

  Så vi sitter på hver vår kant av verden.
  Alene....... Ensom....... Mistrodde og mishandlede.
  Mens resten av Norge går sin vante gang, sliter vi oss gjennom dagene.

  Så tusen takk Kambe, for at DU ser hva som foregår og ikke minst at du velger å snakke om det høyt. Tusen hjertelig takk, vi krysser fingre og ber om at det vil bære frukter en vakker dag <3
  Sommerhilsen fra Marit og Joseph

  SvarSlett