onsdag 26. mai 2010

Byråkrater på tur....

I dag stiller jeg Erik Solheim følgende spørsmål ca kl. 11.45 i Stortingets muntlige spørretime:


I Haugesunds Avis den 6. mai 2010 kommer det frem at Miljøverndepartementet skal delta med 17 ansatte fra kulturminneavdelingen i forbindelse med et godt begrunnet besøk i Odda og Rosendal.

Andre kommuner og tiltakshavere opplever at svært mange statlige ansatte deltar på møter hvor innsigelser og meklinger står på dagsorden. Samtidig opplever mange lang saksbehandlingstid og mange statlige innsigelser blir også opprettholdt etter mekling.

Synes statsråden slike tilfeller er fornuftig eller kunne færre deltatt?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar