onsdag 11. februar 2009

Oljeleting er viktig for Rogaland

Arve Kambe, 3. kandidat på Høyres stortingsliste i Rogaland

Oljeleting er viktig for Rogaland

På norsk sokkel er det flere år siden det er gjort nye og drivverdige funn for olje og gass. Det siste er Goliat hvor det italienske oljeselskapet ENI er operatør. Dette kan medføre betydelige ringvirkninger for norsk industri. Men etter dette er det fint lite av nye felt, og da er det Høyres syn at vi må utvide letingen til også å gjelde utenfor Nordland. Det er selvsagt SV mot. Men hvilke ringvirkninger får oljeleting og eventuelle funn for Rogaland?

Sosialist og stortingsrepresentant for Rogaland, Hallgeir Langeland, skriver i et svar til meg 11.02 at han ikke forstår hvorfor jeg blander Nordland inn i en diskusjon om utviklingen i Rogaland. Ja, han opplyser meg til og med at ”Nordland er et eget fylke og ligger ganske mange mil nord for Rogaland”. Det er direkte oppsiktsvekkende at en stortingsrepresentant for Rogaland anser dette som uinteressant.

I forbindelse med oljeleting er det nødvendig med seismikk og havbunnsundersøkelser. Det åpner muligheter for f.eks Deep Ocean, Eidesvik Offshore, Accpron, Deepwell, Kystdesign, Imenco og Riise Underwater engineering.

Rigger, skip og konstruksjoner som skal lete må tegnes, bygges og modifiseres. Det kan gi byggeoppdrag til Aibel i Haugesund, Westcon i Ølen, Karmsund Maritime, Aker Solutions i Eigersund eller Stord, betongkonstruksjoner for Ølen betong. Utstyrsprodusenter som f.eks Steinvik-gruppen på Frakkagjerd, Imenco på Risøy og Bauer-Nilsen får også mulighet til å videreutvikle seg og levere tjenester og produkter.

Våre største rederier Knutsen, Eidesvik, Solstad og Østensjø har alle oppdrag i offshore-sektoren. Våre lokale rederier har mange sjøfolk på skipene og mange i administrasjon som gir regionen enorm tilgang på kompetanse. En kompetanse vi må ta vare på ved å gi tillatelser til mer oljeleting. Våre rederier er også i fremste rekke i å utvikle miljøvennlige skip og benytter blant annet gass som drivstoff.

Når driften av plattformene starter vil veldig mange fra denne regionen jobbe der, og mange vil ha utdanning fra våre videregående skoler, fagskoler og høyskole, samt Resq på Bleivik.

Det blir derfor utrolig feil når Langeland nøyer seg med å hevde at Nordland ligger mange mil nord for Rogaland. Effekten av oljeleting i Nordland ligger rett utenfor stuedøren til svært mange i vår region. Derfor er oljeleting en viktig sak for oss rogalendinger. Dette er Langeland og SV i mot.

Hvis jeg blir valgt på Stortinget skal jeg jobbe for saker som angår hele regionen vår, E-134 Haukelivegen, mer oljeleting, at skipsfarten og de maritime næringer får gode rammebetingelser, at det jobbes mer med å øke bruken av gass innenlands og at vår region har en stortingsrepresentant som jobber med næringslivet og ikke mot.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar