mandag 16. februar 2009

Jeg er en optimist:-)


Jeg er en optimist!


I mandagens avis henger ikke ingressen sammen med mine uttalelser. Det blir påstått at jeg ikke er optimistisk med tanke på å komme inn på Stortinget. Jeg kan opplyse om at jeg fra fødselen av har manglet pessimist-genet og er optimist av natur. Jeg tror helt klart at jeg har gode muligheter til å komme inn på Stortinget for å representere hele vår region.

Jeg tror dagens målinger er forbigående. Det er naturlig at regjeringen går frem i tider hvor de hver eneste dag kan bruke milliarder og millioner, og der standardsvaret på all kritikk fra opposisjonen er; slapp av det kommer en nye pakke i neste uke, og enda en måneden etter. Men etter hvert vil man måtte drive vanlig politikk igjen og der står Høyre sterkt. Det er korrekt at med dagens meningsmålinger så får ikke regionen vår en stortingsrepresentant for Høyre. Det synes jeg vil være meget uheldig. Haugesund-regionen trenger folk på Stortinget som kan tale vår sak. Jeg tror derfor at valgresultatet blir bedre enn dagens målinger og skal jobbe hardt frem mot valgdagen 14. september for at innbyggerne i Haugesund-regionen skal ha tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for oss. Min utfordring blir å overbevise tvilere og de som stemmer Høyre ved kommunevalg, men ikke stortingsvalg, til å stemme Høyre ved dette valget. Valget handler ikke bare om partipolitikk, men også om hvem som skal representere Haugesund-regionen på Stortinget de neste fire årene.

Hvis jeg blir valgt på Stortinget skal jeg jobbe for saker som angår hele regionen vår, E-134 Haukelivegen, mer oljeleting, at skipsfarten og de maritime næringer får gode rammebetingelser og at det jobbes mer med å øke bruken av gass innenlands. Regjeringens angrep på lokale bedrifter som går godt må tas bort og jeg går derfor til valg på å avvikle arveavgiften og formueskatten. Jeg tror det er viktig at vår region har en stortingsrepresentant som jobber med næringslivet og lytter til innspill. Gå gjerne inn på www.arvekambe.no for å bli bedre kjent med meg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar