torsdag 26. februar 2009

E-134 er viktigst!


E-134 er viktigst!

Av: Arve Kambe, 3. kandidat på Rogaland Høyres stortingsliste

Etter at jeg ble nominert som stortingskandidat for Høyre og denne regionen har mange spurt meg om hva som står øverst på min prioriteringsliste når jeg blir innvalgt på Stortinget. Mitt svar er at jeg skal være E-134s forlengede arm på Stortinget og at det er min førsteprioritet.

E134 er en del av stamvegnettet i Norge, og den klart mest trafikkerte av øst-vest forbindelsen, og er også en tverrforbindelse mellom E39 og E18. Haukelivegen er av avgjørende betydning for næringstrafikken. Haukelivegen tar ca 33% av den totale øst-vest trafikken og ca 38% av den totale næringstrafikken over fjellet. Da kan vi ikke leve med at de rødgrønne ignorerer dette faktum i nasjonal transportplan.

Bygging av to nye tunneler gir stor innsparing i kjøretid og reduserte kostnader. Vinterproblemer blir praktisk talt eliminert og forbindelsen over fjellet blir radikalt forbedret hele året.

Utbygging av E134 med nye tunneler Seljestad – Røldal – Haukeli vil medføre en reduksjon av CO2-utslippene fra biltrafikken på E134 med ca. 10 tusen tonn årlig (47%).

Når Rogfast kommer vil trafikkpotensialet øke svært mye ved at en trailer og personbil vil bruke kortere tid over Haukeli enn via Kristiansand.

Utvikling av E134 med nye tunneler er topp prioritert av bedrifter/næringsliv, fylkeskommuner, kommuner og lokalmiljø i hele E-134s nærområde.

Prosjektet går ut på å bygge ny vegtrase mellom Seljestad i Oddadalen og Ulevåvatn på Haukelifjell. I dette inngår to nye tunneler, pluss litt veg i dagen ved kryssing av Røldal. Tunnelen fra Seljestad til Røldal er tilnærmet horisontal, og tunnelen fra Røldal til Ulevåvatn har en moderat stigning. I Røldal påkobles RV 13 – Ryfylkevegen.

Den nye vegtraseen vil gi store innsparinger i kjøre‐, tids‐, og ulykkeskostnader. Den vil langt på vei fjerne regularitetsproblemene, og gi betydelig innsparing i drivstoff-forbruk og dermed utslipp til miljø. Innenfor prosjektområdet vil høydemetre reduseres med over 50%, og problemer med kurvatur vil falle helt bort

Alle relevante planer er utarbeidet og godkjent.

Næringslivet vårt er sterkt eksportrettet, med tilsvarende stort behov for transport. Dette gjør at E134 har en særlig viktig funksjon. E134 betjener en stor befolkning.
E134 er ryggraden i transportsystemet mellom Haugesund-regionen, Sunnhordland, Hardanger, Bergen i vest og Grenland, Vestfold, Oslo-området og eksportrutene i øst.


E134 er svært viktig for næringsliv, reiseliv, flyplass, havn og er en livsnerve i vår region som ikke har møter nok forståelse på Stortinget og regjeringen.

Mine konkrete krav til regjeringen i forbindelse med Nasjonal transportplan er følgende; -

1. Ikke bare sats på tog på Østlandet, vi trenger veger på Vestlandet. Vi trenger mer penger til investering, ikke bare vedlikehold.
2. Tunnellene må inn i planen og Haukeli-tunnellen skal bygges innen 2013
3. Den glemte Stordalstunnelen i Etne må realiseres raskest mulig
4. Rogfast må legges inn.
5. Høyfartstog må også utredes for Vestlandet og ikke bare i Oslo.

Min oppgave som forhåpentligvis fremtidig stortingsrepresentant for Haugesund- regionen er å bygge langvarige og gode allianser på Stortinget, slik at vår region kommer bedre ut enn i dag. Jeg tror at et sterkt Høyre, gir et sterkere Rogaland og dermed mer penger til veg i vår region.

1 kommentar:

  1. Veldig fin blogg Arve. Keep up the good work!

    Jeg har akkurat lagt deg og Tina inn på blåblogger-listen på hoyre.no. :-)

    SvarSlett