tirsdag 11. juni 2013

Haugesund lufthavn i fremtiden

Haugesund lufthavn ble kåret til Årets lufthavn 2012. Kåringen ble gjort av NRL (Nasjonale, regionale og lokale lufthavner) i Avinor. Kåringen er basert på flere ulike målepunkter, som trafikkvekst, kommersielle inntekter, resultat og sykefravær. I 2012 var det 655.000 reisende innom flyplassen, og det ventes en ytterligere vekst i trafikken i 2013 med ti utenlands-ruter og et stort chartertilbud i tillegg til innenlandstrafikken. Dette er en utvikling som statlige myndigheter må støtte opp om, etter mitt syn.

Lufthavnutbygging AS har i dag en avtale med Avinor som har stimulert til økt aktivitet for Haugesund lufthavn. Avtalen ble inngått i 2003 med 15 års varighet og utløper således i 2018. Disse Den modellen som Avinor valgte på Haugesund lufthavn har bidratt til å styrke Norge som reiselivsnasjon og har avlastet investeringsbudsjettet til Avinor.
 
Høyre og jeg mener Samferdselsdepartementet som eier og generalforsamling i Avinor må være positive til å forhandle om en ny og langvarig avtale etter at avtalen går ut i 2018. Høyre er positive til å legge til rette for at lokale investorer kan finansiere flyplassutvidelser gjennom avtaler med Avinor.

Avinor er et statlig AS hvor det er styre og administrasjon som styrer selskapet. Stortinget har derfor mulighet til å kunne mene noe om Avinors drift i denne type meldinger som regjeringen nå legger frem om Avinor. Hele meldingen om Avinor til Stortinget kan du lese her.
 
Det er statsråden i Samferdelsdepartementet som ene og alene er generalforsamling for selskapet og vi ønsker fra Høyres side å signalisere at vi er positiv til at Avinor forhandler om en ny avtale når det gjelder Haugesund lufthavn når den gamle løper ut.
 
Haugesund lufthavn er svært viktig for at vårt næringsliv skal ha best mulig frekvens, flest mulig destinasjoner, men vi ser også at for fritidsmarkedet er Haugesund lufthavn blitt en kjempesuksess. Jeg har selv flydd en rekke ganger med RyanAir både til London og Malaga og kommer helt sikkert til å bruke rutene igjen.         
 
Via Haugesund lufthavn tilbys innbyggerne et lavpristilbud som ellers ikke ville vært et tilbud på Vestlandet, sier Arve Kambe.
 
På Høyres landsmøte i mai ble det i vårtstortingsprogram vedtatt å legge til rette for at lokale investorer kan finansiere flyplassutvidelser, slik som nettopp skjedde på Helganes i 2003. Høyre mener at større konkurranse mellom flyplassene vil bedre vilkårene for luftfarten og stimulere også den konkurranseutsatte luftfarten. Landsmøtet tok også høyde for likestille konkurransevilkårene for offentlige og private flyplasser bl.a med Stord lufthavn i tankene, men også at kanskje en gang i fremtiden så vil norske lufthavner kanskje organiseres som aksjeselskaper med privat og offentlig eierskap.

 For meg er det viktig å sikre grunnlaget for at Haugesund lufthavn kan utvikle seg til beste for næringslivet og fritidsreisende i hele regionen. 

Mye vil avgjøres i neste stortingsperiode og i dialog mellom Samferdelsdepartementet, Avinors styre og ledelse. Da er det viktig å gi våre signaler så tidlig som mulig.

Dette blir en viktig sak i neste stortingsperiode å jobbe med for meg!

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar