onsdag 10. mars 2010

Nei til flyseteavgift

Noe av det første Høyre gjorde da vi kom i regjering i 2001 var å fjerne flyseteavgiften.

Nå vil SV innføre den igjen. Selvsagt. Når SV får beskjed fra finansministeren om å komme med kuttforslag, skjer det noe merkelig hos sosialistene. De hører ikke og skjønner ikke. De kan jo ikke kutte. I stedet for å få kontroll med utgiftene i budsjettet, vil de heller øke inntektene gjennom mer skatter og avgifter. Og vips så er alt tilsynelatende bra igjen.

En flyseteavgift på kr. 100 for flyreisende er ikke annet enn en ny avgift pakket inn i miljøretorikk, og er stikk i strid med regjeringens løfter før valget om ikke å øke skatte- og avgiftstrykket.

Hvis SV er opptatt av jernbanen hvorfor støtter man da ikke Høyres nasjonale tranpportplan som gir mer penger til samferdsel og hvor vi åpner for alternative finansieringsløsninger og økt konkurranse?

Øremerkede avgifter til et bestemt formål blir dessuten en sovepute. Året etterpå kan man nemlig kutte tilsvarende i de vanlige bevilgningene og spe på med avgiftsinntektene. Da har man status quo i bevilgninger, men en ny statlig avgift som er vanskelig å fjerne. Det er nemlig slik strategien til avgiftselskerne i SV er.

Dessuten er ikke tog et alternativ for de aller fleste som tar fly til møter, jobb og ferier til Oslo fra f.eks Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim! Derfor blir dette hul retorikk som i realiteten er en ny avgift fordi SV hverken klarer å innfri løftene sine fra valgkampen eller å kutte statsbudsjettes utgifter.

Med Høyre får man hverken status quo på avgifter eller økning. Vi reduserer avgiftene og lar deg selv bestemme mer over egen inntekt.

FKH-drakten henger selvsagt på stortingskontoret mitt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar