mandag 1. mars 2010

Når regionen må stå sammen

Debatten som er blusset opp etter ønske fra noen ansatte på Stord ønsker å forlate Helse Fonna gjør det nyttig med en oppsummering av hvordan regionen i dag samarbeider. De siste årene har samarbeidet mellom Haugesundregionen og Sunnhordland blitt bedre og bedre. Noe av det skyldes at trekantsambandet gjør at vi er nærmere hverandre, mens andre ting gjør at vi har felles utfordringer og deler felles skjebne.

• Helse Fonna gjør at vi har samme helseforetak å forholde oss til i hverdagen. Kampen om ressursene fra departementet og Helse Vest gjør det viktig å stå sammen, for å skape et godt helsetilbud og utfordrende arbeidsplasser.
• Høgskolen Stord Haugesund med hovedkontor på Stord og avdelingskontor i Haugesund med viktige utdanningsilbud begge steder. Vi er midt mellom Universitet i Bergen og Universitetet i Stavanger og må konkurrere på flere felt for studenter og ansatte, samt fag.
• Vi er innen det samme politidistriktet, Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt. Det er varslet ny gjennomgang av antall politidistrikt i den hensikt å redusere og dermed gjøre noen distrikt større enn i dag.
• Vi er mellom Bergen og Stavanger noe vi alle fikk en oppvekker for når ordførerne i Bergen og Stavanger dukket opp på fylkesgrensen for å samarbeide direkte med hverandre. Våre ordførere var ikke til stede.
• Vi har felles interesse av å få etablert E-134 Haukelivegen som en enda bedre vegstrekning og trenger flere alliansepartnere for å vinne gjennom i statsbudsjettene.
• Det samme gjelder kampen for Rogfast og Hordfast ved bro over Langenuen. Skal vi få dette til, må vi stå sammen i kommuner, fylker og Stortinget.
• Vi har to flyplasser som noen kan tenke seg å legge ned på sikt. Flyplassene er viktige for den felles reiselivssatsningen som hele regionen ønsker og trenger, og som vi er blitt flinkere til de siste årene.
• Haugesundregionen har et meget bra havnesamarbeid med Sveio og Bømlo som illustrerer at regionen har viktige havner mellom Risavika i sør og Bergen i nord. Dette samarbeidet må videreutvikles i et nært samarbeid med næringslivet.
• Vi har en leverandørindustri som er avhengig av nye oppdrag langs hele kysten vår, og vi har store verft som trenger oppdrag i en tid med ordretørke og økt internasjonal konkurranse. Vi ser det nå når Aker tapte Goliat-kontrakten. Regionen vår et utadrettet og eksportavhengig.
• Den maritime næringsklyngen er svært viktig for hele regionen.
• Vi er også en industriregion med til dels felles utfordringer på Karmøy, Husnes, Odda, Stord, Haugesund og Sauda.
• Samhandlingsreformen gjør at regionen kommer til å samarbeide enda mer med hverandre enn før, ikke bare nabokommuner i samme fylke.

Denne opplisten kunne vært lengre. Men den illustrerer at vi er avhengige av hverandre.
Det sagt at de som ikke henger sammen må henge alene. Derfor er det viktig at regionen tar en helhetlig tilnærming til regionalt samarbeid. Dette er nemlig ikke en ala-carte-meny hvor det handler om å ta de beste stykkene selv og la nestemann få skorpene. Det handler derfor om å stå sammen når noen søker å splitte regionen i enkeltsaker.

Derfor er det lurt at Haugesund kommune er observatør i Sunnhordlandsrådet og svært bra at Stord nå nylig har søkt om samme status i Haugalandrådet. Det er viktig at politikerne også blir bedre kjent med hverandre, ikke bare ordførere og rådmenn. Også næringsforeningene vil ha nytte av utvidet samarbeid.

Helse Fonna må styrkes og utvikle seg til å bli en enda bedre ressurs for oss innbyggere. Da må vi ikke sette krossfot på dem vi trenger mest. Haugesund- og Sunnhordlandsregionen har det som trengs for å lykkes. Men suksess kommer ikke av seg selv. Vår region er ikke bare Rogaland og Hordaland valgdistrikt. Jeg er valgt inn på Stortinget for å bidra til hele regionens interesser og er derfor svært opptatt av disse emnene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar