tirsdag 19. mars 2013

Et tidsvindu på 10 år!Om 10 år vil svært mye ha skjedd som vil endre Haugesund-regionen til det bedre.
 
Rogfast vil være åpen. Kanskje også Hordfast. E134 Haukelivegen vil være i vesentlig bedre stand. Vi vil være i en region som har tatt større plass på den nasjonale agendaen og i følge tall fra Statistisk sentralbyrå vil vi ha 25.000 flere innbyggere i de kommuner som i dag er med i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.
 
Det betyr at vi har et tidsvindu på 10 år for å rigge regionen til å kunne ta på seg større oppgaver. Innimellom dette skal det avholdes tre stortingsvalg og tre kommune- og fylkestingsvalg. Befolkningsutviklingen vil fortsette å vokse mest i de ytre strøkene. Tomteområder til bolig og næringsliv må samordnes. Likeså vil utfordringen rundt kollektivtrafikken også nå vår region. Statlige rammebetingelser avgjøres både av om regionen har en objektiv god sak, om vi makter å jobbe sammen og knytte bånd og ha regionale representanter der beslutninger fattes. Vi bor, jobber, lever og har hytter hos hverandre i regionen. Vi har felles interesser for videregående skoler, Høgskolen, Politiet, sykehustilbudet, flyplass, veger, tomteutvikling, havneutvikling, næringsutvikling og brann- og beredskapsarbeid. 


Mange av de gamle fysiske grensene som ble tegnet for en annen tid er borte. Om 10 år vil enda flere offentlige tjenester være nettbasert og automatisert. Vi vil besøke «kommunen» sjeldnere slik vi i dag knapt besøker postkontor og bankkontor.

Vi har nå et tidsvindu på 10 år til for å bygge tillit til hverandre, bli enige om mål, prosesser og strategier. Innbyggere, organisasjoner, næringsliv og forskere må tas med på råd. Målet må være klart.

Neste kommunevalg i vår region må løftes frem som en samarbeidsregion som om ikke så alt for lenge er blitt robuste kommuner som tilbyr sine innbyggere bedre tjenester og som gir større innflytelse for regionen på den nasjonale agenda. Kombinert med at Rogaland og Hordaland fylkeskommune legges ned som forvaltningsnivåer. Og ved at makten til Fylkesmennene, direktoratet og departementet blir sterkt redusert i favør av lokalt selvstyre.

Jeg ser for meg at Sveio, Haugesund, Tysvær og Bokn blir en kommune. Gjerne også Karmøy, men tror ikke de vil være med.

Deretter bør Etne følge med inn i Rogaland og bli en del av Vindafjord kommune.

Åpning av Sandsbruen vil også aktualisere at også Suldal og Sauda bør slås sammen, gjerne sammen med en forstørret Vindafjord kommune.

Jeg er enig med Utsira-ordføreren. Det er ingen vits å slå Utsira sammen med andre kommuner. Den vil uansett være liten og bør være selvstyrt.

Stord, Fitjar og Bømlo bør også kunne bli en kommune. Tilsvarende også i andre deler av Sunnhordland, eventuelt gå for en storkommune i Sunnhordland som vil utnytte Hardangerbru, Jondals-tunell, Folgefonn-tunell, bro over Bjørnafjorden og ny E134.

Uansett partifarge så vil det være delte meninger om slike ting.
 
Mitt ønske er at det ved neste kommunevalg velges politikere fra alle partier som ønsker å løfte blikket, sette klare mål og jobbe sammen for å gi alle innbyggerne bedre tjenester og styrke hele regionen.
 
Vi trenger politikere som vil sette en kurs mot et felles mål. De politikere finnes i alle partier.
 
Jeg håper de gir seg til kjenne og blir valgt.


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar