torsdag 29. april 2010

Nei til moms på e-bøker!

Finanskomiteen (de rødgrønne mot de borgerlige) vedtok i dag å si nei til forslaget om å fjerne moms på e-bøker. Saken skal sluttbehandles i Stortinget tirsdag 4. mai.

Regjeringen Borten fritok bøker fra momsplikt. Begrunnelsen var språkpolitiske vurderinger og ikke avgiftspolitiske. Dette har stått seg som et mål helt til våre dager. Stortinget har siden utvidet momsfritaket til også å gjelde lydbøker. De rødgrønne vil nå kreve moms på e-bøker og advarer mot å bruke momsreglene for å støtte nye produkter.

Ebøker er en bok som kan overføres til et elektronisk format slik at boken kan leses på PC, lesebrett, mobiltelefon eller lignende. Fremveksten av e-bøker og e-boklesere betyr at man slipper trykking og fysisk distribusjon, og det er derfor liten tvil om at e-bøker og e-boklesere vil endre hele bokbransjen.

Høyre fokuserer på det språklige og kulturelle aspektet. Norge er et lite land, men momsfritaket har bidratt til at vi har en svært høy andel av boklesere. I tillegg har dette ført til at også smalere norske forfattere har kunne selge produkter til en lav pris. Det gjør at flere skriver på norsk, flere leser norske bøker og vi har etter hvert fått et fungerende bokmarked som involverer forfattere, oversettere, forlag og forhandlere.

For å styrke det norske språk må språkpolitikken være teknologinøytral og likestille alle formater. I fremtiden vil flere bøker kun utgis som e-bøker og nedlastingsmuligheter vil skape rom for refuserte forfattere.

Amazon og Sony er de største leverandørene av lesebrett, frem til Apple lanserte Ipad. Det er ventet en svært stor økning i det norske markedet når Ipad når norske butikkhyller. Den norske bokbransjen er klar til å lansere norske løsninger, men avventer hva som skjer med momssaken. Hvis ebok blir dyrere enn papirbok, vil lanseringen kunne bli et mageplask. Prisforskjellen mellom ebok og papirbok vil sannsynligvis bli 15% billigere for kunden og økte marginer til forfattere, forlag og forhandlere.

Tilbudet av engelskspråklige ebøker er i løpet av kort tid blitt stort og med svært lave priser. Utenlandske bøker har et langt større marked å fordele kostnadene på og kan dermed ha lavere inntekt per bok. Med moms på ebøker blir prisgapet enda større. Det er dokumentert en priselastisitet knyttet til omsetning av bøker. I Danmark er den 1.45 (dvs når prisen øker 1%, synker etterspørselen med 1.45%). I Sverige reduserte man bokmomsen fra 25% til 6% i 2002 noe som medførte en salgsøkning på 17%.

Høyre synes det er bra at barn, ungdom og voksne leser bøker på fremmedspråk, men det vil på sikt kunne svekke norsk som skriftspråk og også føre til færre norske oversettelser.

For å styrke det norske språk må språkpolitikken være teknologinøytral. E-bøker er billigere, raskere, mer fleksible, øker tilgjengeligheten og er mer miljøvennlig. Høyres synes det er meningløst at bøker på papir og lyd skal være momsfrie, men på mp3-fil og digital skal de samme bøkene avgiftsbelegges. Utviklingen går så fort at regjeringen bruker sin ryggmarksrefleks om at alt nytt skal ha avgift.

Flere vil velge ebøker, da er det viktig at tilbudet av norske ebøker blir attraktivt både i antall, aktualitet og pris. Høyre oppfordrer statsministeren til å skjære gjennom og bidra til å fjerne moms på ebøker, slik kulturministeren åpenbart ikke makter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar