torsdag 12. mars 2009

Fire tapte år for Karmøy!

Fire tapte år for Karmøy!

Den rødgrønne regjeringen gjør en dårlig jobb for Rogaland. Det har vært fire tapte år. Karmøy rammest ekstra hardt av regjeringens manglede forståelse for konkurranseutsatt næringsliv. Vår del av landet har alltid vært vendt ut mot verden rundt oss. Det betyr at økonomiske svingninger får større betydning hos oss. Det fritar ikke regjeringen for ansvaret for at deres politikk svekker våre bedrifter i en ellers vanskelig situasjon.

1. Regjeringen lurte Karmøys befolkning opp i stry når de lovet nytt kraftregime. Regjeringen fratok Norsk Hydro muligheter til å få stabile kraftavtaler for industriproduksjon når man krevde hjemfall i vannkraftsaken. Høyre foreslo å utsette dette for på denne bakgrunn gi statlig bidrag til en stabil og sikker energiløsning for Hydro i forbindelse med utvidelsen av K6.
2. Regjeringen har foreslått en kraftavtale med Hydro med en varighet på 15 år. Det er for lite når investeringer gjøres ut i fra et betydelig lengre perspektiv. Høyre vil jobbe for å forlenge kraftavtalens varighet.
3. Regjeringen kom med et svært skadelig bakholdsangrep på regionens rederier når Stortingets vedtok opphør av den gamle rederiskatteordningen i forbindelse med innføring av ny rederiskatteordning. Det førte til at rederiene måtte bruke egenkapital for å regnskapsføre skatteregningen som kom nesten ut av det blå. For Solstad på Karmøy ble det 393 millioner! Penger som Høyre vet kunne vært brukt til investeringer, egenkapital og videre vekst. Dette ville ha gitt flere oppdrag til vår utsatte verftsindustri.
4. Karmsund Maritime Service as går konkurs og Norsk Hydro sier opp hundrevis av ansatte. Høyres spørsmål er om regjeringen virkelig er på samme kanal som næringslivet, eller om regjeringen best kjenner til hvor skoen trykker i det offentlige? Krisepakkene kom for sent og de er stort sett rettet inn mot offentlig sektor. Høyre mente at Regjeringen måtte handle raskere og gjøre mer for konkurranseutsatt næringsliv og alle landets småbedrifter.
5. Fred. Olsen Energys bølgekraftverk flytter sannsynligvis til Storbritannia etter at lokket smalt igjen for testanlegget på Karmøy. Regjeringens håndtering av MET-saken på Karmøy er ikke imponerende. Det unike med prosjektet er at det er det eneste i sitt slag i verden som muliggjør testing, utvikling og kommersialisering av flytende vindmøller som konsept for fornybar energiproduksjonskonsept til havs. Prosjektet kan på kort sikt, og for et relativt begrenset beløp, bringe Norge i fremste rekke innen denne nye og lovende globale fornybar energiproduksjonssektoren. StatoilHydro og Hywind skal ha testvindkraftverket på plass i havet utenfor Karmøy til sommeren og har ikke tid til å vente lengre. Regjeringen har ansvaret for at de avsluttet forhandlingene med Sverige om grønne sertifikater og har ensidig satset på ENOVA. Erfaringene fra Karmøy forteller oss at Høyres alternativ – grønne sertifikater – ville ha gjort alternativ energi lønnsom og dermed gjort disse prosjektene mulige.
6. Formueskatten blir økt. Det betyr at penger som kunne blitt igjen i bedriftene, videreutviklet dem og vært en del av egenkapital og egenfinansiering i stedet blir betalt skatt av. Høyre vil fjerne formueskatten og hjelpe regionens bedrifter.
7. Regjeringen øker arveavgiften. Bedrifter som i dag nærmer seg generasjonsskifte får store utfordringer. Før man i det hele tatt kan starte på første dag i familiens bedrift må man betale økt arveavgift til de rødgrønne. Høyre mener disse pengene i stedet kan brukes til å utvikle bedriften, sikre arbeidsplasser og skape skatteinntekter. Høyre vil fjerne hele arveavgiften.
8. Regjeringen har fjernet avgiftsfritaket for lavprisselskaper som flyr til og fra flyplassen vår. Høyre innførte denne ordningen da vi satt i regjering og vil gjeninnføre den neste gang vi kommer i regjering.
9. Høyre mener at nå når vi ser alvoret for alle arbeidsplassene våre langs hele kysten må vi vurdere å utsette skatteregningen for bedriftene. Slik at de får heller bruke pengene for å sikre arbeidsplassene. Det samme gjelder arbeidsgiveravgiften.
10. Arbeiderpartiet har skapt usikkerhet om det blir oljeaktivitet utenfor Lofoten. Vi vet at vårt lokale næringsliv sine fremtidige oppdrag nettopp er avhengig av videre utbygging på norsk sokkel. Høyres program er helt klar på at olje- og gassresursene i nord skal utvinnes innenfor forsvarlige miljøkrav.

Høyres politikk hadde ikke hindret finanskrisen. Men med vår politikk hadde Karmøy stått bedre rustet til å møte disse vanskelige tidene. Her på Vestlandet har vi lang erfaring med at det er lurt å sikre hus og bruk når været er godt – for stormen kommer uventet – men vi vet den kommer.

Jeg stiller til valg for å kjempe for vårt næringsliv på Stortinget.

Arve Kambe
Stortingskandidat
Rogaland Høyre

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar